Skydebaner

På denne side har vi samlet relevant information om skydebaner. Du kan f.eks. danne dig et overblik over de fleste skydebaner, der benyttes af Danmarks Jægerforbund, samt finde svar på en række relevante spørgsmål, såsom miljøgodkendelser, diverse rapporter og affaldshåndtering på skydebanen, mv.

Nyttig viden om skydebaner

 • Miljøgodkendelse af skydebaner

  Hvad er en miljøgodkendelse

  Skydebanerne er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om miljøgodkendelser. En miljøgodkendelse skal sikre, at aktiviteterne på skydebanerne sker i respekt for både dyr, mennesker og planter i omgivelserne. 

  Foreninger, der er medlem af Danmarks Jægerforbund, kan få gratis hjælp af Jægerforbundet til at søge miljøgodkendelse. 

  Processen for miljøgodkendelse af en skydebane omfatter både den lokale jagtforening, en eller flere repræsentanter fra Jægerforbundets administration samt kommunen. 

  Hvis en eksisterende skydebane ønsker at udvide/ændre driften eller indretningen af banen, kan det udløse en proces om ny miljøgodkendelse.  

  Det er en større opgave at søge om miljøgodkendelse. Det er en god ide, at der på forhånd er gjort tanker om alle ønsker, så det hele kommer med i en sagsbehandling. Det er ikke sikkert at alle ønsker kan blive virkelighed, men de kan undersøges nærmere. Som en del af forløbet skal foreningen hjælpe med at indhente en række oplysninger og tilladelser hos kommunen. De oplysninger kan tage tid at indhente, og vi anbefaler derfor altid, at jagtforeningerne tager kontakt til Jægerforbundet i god tid.

  Du kan se en grafisk fremstilling af forløbet her

  Se processen for miljøgodkende af skydebaner i pdf-format her

  Grænseværdier for støj på skydebaner

  De vejledende grænseværdier for skydebaner findes i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995. Det er grænseværdierne, der tages udgangspunkt i, når der skal gives miljøgodkendelse til en bane. En grænseværdi angiver det højeste støjniveau af enkeltskud, der må være ved den mest støjbelastede bolig.

  Der er forskellige grænser for eksisterende og nye skydebaner. Jægerforbundets konsulent kan ud fra en række oplysninger og kortmaterialer beregne, om en aktivitet holder sig indenfor de grænseværdier, der er gældende. Beregningerne udgør en stor del af grundlaget i en ansøgningen om miljøgodkendelse.  

  Læs mere om grænseværdier for skydebaner her. 

  Hvordan kan forureningen begrænses

  I ansøgningsmaterialet skal det beskrives, hvordan skydebanen vil forebygge en forurening af omgivelserne. Det vil primært være forurening i form af støj. Men lerduer og haglskåle kan også være en udfordring. 

  Der findes en række muligheder for at dæmpe støj fra skydningen. Der kan blandt andet bygges jordvolde eller opsættes skydehuse. Konsulenten i Jægerforbundet kan give råd og vejledning så den bedste løsning findes til den enkelte skydebane. 

  Vilkår og tilsyn

  I den endelige miljøgodkendelse vil kommunen sætte en række vilkår op omkring driften. Kommunen har tilsynspligt med skydebanerne. Det vil sige, at kommunen fra tid til anden kommer ud på skydebanen, hvor de kontrollerer, at alt er, som det skal være i forhold til den gældende miljøgodkendelse. Langt de fleste tilsyn er varslede, men kommunen har mulighed for at komme på uanmeldt besøg.

  En miljøgodkendelse har som udgangpunkt ikke nogen udløbsdato, men kommunen kan løbende ændre i de vilkår, der er givet i tilladelsen. Det kan være, hvis der for eksempel kommer ny viden på området, der gør det muligt at reducere forureningen. 

  Politiets godkendelse af banen

  Skydebanens indretning og anlæggelse skal altid godkendes af politiet, inden banen kan tages i brug. Det skal ske for at sikre, at der ikke opstår fare for skytten såvel som for skyttens omgivelser. Politiet udarbejder en "instruks for banens brug" som nævner, hvad den enkelte bane er godkendt til, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for brugen af banen.

  Hvor hurtigt går det

  I Jægerforbundets regi findes der omkring 215 aktive skydebaner. Sagerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Er der skydebaner, der modtager påbud om lukning, får de førsteprioritet. Det er forskelligt hvor lang tid, det tager at komme igennem processen, da det også afhænger af kommunen og foreningen selv. Se mere i den grafiske fremstilling af processen ovenfor. 

 • Miljøstyrelsens rapport om støj fra haglvåben 2018

  Miljøstyrelsens rapporter, Undersøgelse af støj fra haglvåben, er vigtige for tildelingen af skydetid på flugtskydningsbaner, da det målte støjniveau indgår i de støjberegninger. Støjberegningen vedlægges som støjrapport ved ansøgning om miljøgodkendelse af skydebanerne. 

 • Støjdæmpendevirkning af skydehuse

  Med støtte fra Miljøstyrelsen via jagttegnsmidlerne har Danmarks Jægerforbund i samarbejde SWECO-Acoustica udført en række målinger på hvor meget, skydehuse er i stand til at dæmpe skudstøj. 

  Støj er en vanskelig størrelse at arbejde med, især når det skal støjmåles, da der er mange faktorer der kan påvirke en støjmåling. Derfor beror miljøgodkendelser af skydebaner, og dermed skydetiden på den enkelte bane, også altid på beregninger af støjniveauer. Ved en støjberegning er det muligt at tage højde for mange faktorer, som f.eks. vejrforhold, terræn mv. En støjberegning giver et retvisende billede af støjniveauet på en skydebane under varierende forhold.

  Undersøgelse af støjdæmpende virkning af skydehuse til flugtskydningsbaner.

  Produktionstegning 1 10

  Produktionstegning 1 11

  Produktionstegning 1 12

 • Håndtering af affald på skydebaner

  I Danmarks Jægerforbund vil vi gerne gå foran på den grønne omstilling. Det gælder også på skydebanerne. Derfor får du her råd til affaldshåndteringen på skydebanerne.

  Læs vores folder om affaldshåndtering på skydebaner ved at klikke på billedet.

Find en skydebane nær dig

Via linket herunder kan du filtrere på geografi (de forskellige kredse i landet) eller du kan filtrere på, hvilken type skydebane du gerne vil finde (kategori).

Ny skydebane?

Din lokale skydebane kan komme med på oversigten ved at udfylde og indsende dette tilmeldingsskema. Det udfyldte skema sendes til skydebanekonsulent Jan Rygaard på jhr@jaegerne.dk, som du også skal kontakte, hvis du har ændringer i de eksisterende oplysninger på skydebaneoversigten.

Hent PDF til udskrivning vedr. lovpligtig forevisning af gyldig dokumentation på skydebaner inden køb af ammunition eller benyttelse af skydebaneanlægget.

Miljøgodkendelse

Læs mere om miljøgodkendelse af skydebaner her.