Politiske mål

Grundlaget for Danmarks Jægerforbunds arbejde er vedtægterne, vores natursyn og vores strategi. For en række konkrete politiske områder er der endvidere formuleret et mål, som udvalg, hovedbestyrelse og administration arbejder efter.

Sagerne i de nedenstående fire hovedgrupper bliver løbende bearbejdet og prioriteret. Det er hovedbestyrelsen og udvalg, der sammen med administrationen løbende sørger for fremdriften i opgaverne, og hvilken prioritering de skal have. 

Udover de nævnte opgaver arbejdes der naturligvis med andre sager. Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til den konkrete udvalgsformand, der er ansvarlig for området, dit hovedbestyrelsesmedlem eller den administrative projektleder, som er tilknyttet hvert enkelt politisk mål.