Frivillige vildtplejerådgivere

Find din lokale vildtplejerådgiver her - og få gode råd til, hvordan de kan hjælpe dig. En vildtplejerådgiver er en del af Danmarks Jægerforbunds korps af frivillige.

Du kan læse mere om hvordan en vildtplejerådgiver kan hjælpe dig her.

Vildtplejerådgiverne har alle gennemført et uddannelsesforløb, der har givet den enkelte basal viden om:

 • Vildtets krav til levesteder
 • Vildtforvaltning m. fokus på natur- og terrænpleje i skov og landbrug
 • Udsætning af vildt
 • Fodring
 • Afskydning og regulering
 • Driftsteknisk kendskab omkring planteavl og skovbrug
 • EU grundbetalingsordning mht. generelle støttebetingelser
 • Krydsoverensstemmelse
 • Støtteberettigede arealer
 • Udtagning og GLM
 • Praktisk vildtforvaltning
 • Land- og skovbrugets produktionsvilkår og præmisser