Valg i kreds 6

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Christian Clausen, kandidat til Hovedbestyrelsen, kreds 6

Hvem er du?

Jeg er en ældre herre på 78 år som har gået på jagt i de sidste 50 år. Jeg er bosat på Falster i skovbrynet 250 m. fra Østersøen. Jagt med stående hund har været min passion de sidste 35 år, så jeg har i den periode været den lykkelige ejer af 4 Kleiner Münsterländere og planlægger at starte en ny hvalp til maj.

I årenes løb har jeg haft forskellige tillidshverv i DJ, været jagtforeningsformand i Østfalster Jagtforening, været Grønt Råds repræsentant i Guldborgsund Kommune, og medlem af hovedbestyrelsen 2007-2011, hvor mit væsentligste bidrag var at være med til at sikre vandfuglejagten i Natura 2000 områderne. Derefter var jeg i 2 år projektleder for agerhøneprojektet i Femern Bælt regionen, som kom til at danne basis for DJ’s markvildtsprojekt.

Hvad vil du arbejde for i Hovedbestyrelsen?

Siden 2012 har jeg været medlem af trækvildtudvalget og efter mit genvalg til hovedbestyrelsen i 2020, har jeg været formand for udvalget. I den anledning har jeg deltaget i Water Fowlers Network’s arbejde, som er en forudsætning for at kunne forstå trækfuglenes livsvilkår på hele trækruten og dermed en forudsætning for at sikre, at jagten foregår bæredygtigt (som igen er forudsætning for jagt ifølge den danske jagtlov). Det er på dette område, jeg har størst viden om den komplekse virkelighed omkring os, så det håber jeg da at kunne fortsætte med. Men det afhænger af hovedbestyrelsens konstituering.

I hovedbestyrelsen er vi i gang med at revidere vores syn på arbejdsgange og ansvarsfordeling, et vigtigt stykke arbejde, som jeg forventer mig meget af og glæder mig til at videreføre.

Hvad anser du som de største opgaver for DJ de kommende 4 år?

God jagt i generationer” fastlægger fornuftige pejlemærker, men 4 år er ikke nok til at løse vores største udfordring: Biodiversitetskrisens pressede økosystemer, som for alvor har åbnet vores øjne for forarmelsen af naturen omkring os både på land og til havs - og som nok må anses som en større trussel mod vores jagt end samtlige jagtmodstandere ganget med 100. Derfor bliver vores væsentligste opgave at medvirke til reetablering af velfungerende økosystemer, så der igen bliver liv under havoverfladen, og der igen findes levesteder for harer og agerhøns i det åbne land.

Det er en vanskelig opgave at stille os selv. Den vil udfordre vores vaner og tanker, men heldigvis er vi ikke alene i bestræbelserne. Første skridt vil være at finde de relevante samarbejdspartnere.

Det gælder om ikke at tabe pusten, for samtidig skal vi sikre data for at kunne argumentere for jagtens bæredygtighed, sørge for at vores organisation fungerer optimalt i forhold til kredse, jægerråd og jagtforeninger og sikre vores skydebaners eksistens på trods af stigende krav til støjniveauet.