Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet er hjørnestenen i dansk vildtforvaltning og en væsentlig del af Danmarks Jægerforbunds politiske arbejde foregår her. Rådet består af de væsentligste danske organisationer på natur- og vildtområdet. Rådet er et rådgivende organ til Miljø- og Fødevareministeren. 

Vildtforvaltningsrådet rådgiver ministeren i sager, der vedrører den dansk jagt og vildtforvaltning.

En af rådets hovedopgaver er blandt andet at diskutere og præsentere en indstilling til ministeren om jagttidsforhandlingerne. Der bliver dog også diskuteret mange andre sager af rådet. Vildtforvaltningsrådet kan både blive bedt om at behandle et emne af ministeren, og de kan tage et emne op af egen drift.

Det er Miljøstyrelsen, der fungerer som sekretariat og oplysninger om rådet, herunder forretningsorden, medlemmer, den seneste dagsorden med bilag og referater fra møderne, fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside. Der holdes nu fire møder årligt.

Ministeren behøver ikke at følge en indstilling fra rådet, men har historisk ofte gjort det. 

Danmarks Jægerforbunds arbejde i Vildtforvaltningsrådet

Danmarks Jægerforbunds arbejde i Vildtforvaltningsrådet tager udgangspunkt i en politisk beslutning om at arbejde for, at fremtidens vidltforvaltning sker på et videnskabeligt og faktuelt grundlag frem for følelser, som det tidligere har været tilfældet. Vi har derfor præsenteret en række principper for, hvordan fremtidens jagttidsforhandlinger skal forløbe. Principperne er udarbejdet sammen med Danmarks Naturfredningsforening.

En anden vision, der præger Danmarks Jægerforbunds arbejde i Vildtforvaltningsrådet, er at de beslutninger, der træffes, i højere grad skal være langsigtede. Naturen ændrer sig ikke hver 4. år, og det kan tage lang tid, at se resultatet af naturprojekter, så det er en nødvendighed, at arbejdet i Vildtforvaltningsrådet tager højde for det. 

Vildtforvaltningsrådets medlemmer

Vildtforvaltningsrådets medlemmer og deres repræsentanter er:

  • Formand Jan Eriksen
  • Danmarks Jægerforbund - Formand Claus Lind Christensen
  • Danmarks Naturfredningsforening - Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
  • Landbrug & Fødevarer - Godsejer Lars Hvidtfeldt
  • Landbrug & Fødevarer - Husmand Henrik Bertelsen
  • Dansk Ornitologisk Forening - Formand Egon Østergaard
  • Dansk Skovforening - Godsejer Niels Iuel Reventlow
  • Dyrenes Beskyttelse - Cand. Scient. Birgitte Heje Larsen
  • Friluftsrådet - Bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp

I boksen "Bliv klogere på rådet" finder du tre artikler, der har været bragt i vores medlemsblad Jæger. Artikler går i dybden med Vildtforvaltningsrådets virke, og du kan blandt andet læse medlemmernes holdning til jagt og arbejdet i Vildtforvaltningsrådet.