Bueaktivitetsudvalg

Bueaktivitetsudvalget, der har til formå at skabe gode aktiviteter for buejægerne og promovere buejagten generelt set, nationalt såvel som ude i kredsene