Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige er 3. og sidste af de obligatoriske moduler. Modulet afholdes som internatkursus 2 gange årligt - ét i Jagtens Hus og ét på Sjælland.

 

Formål og indhold

En vigtig del af at kunne lede andre er at have en god selvindsigt. Vi skal arbejde med forskellige persontyper og hvordan du sætter dine personlige og faglige kompetencer i spil som leder og i teams. Før du møder op til kurset skal du udfylde en teamprofil fra Belbin, der vil give dig en indsigt i, hvordan du arbejder i et team. Vi arbejder med profilerne på kurset - men på en måde - så du ikke skal være bekymret for at udstille dig selv.

I forlængelse af dette vil vi arbejde med, hvordan du som leder kan forstå og motivere forskellige typer af frivillige for at imødegå individuelle roller og behov.