Andefugle

Foto: Thomas Iversen

Andefugle (Anseriformes) består af 169 nulevende arter, hvoraf familien ”De egentlige andefugle (Anatidae)” omfatter mange af de jagtbare, danske arter, såsom gæs og ænder. Til ordenen hører følgende grupper; svaner, gæs, gravænder, svømmeænder, dykænder og skalleslugere.


Ordenen er kendetegnet ved at være tilpasset et liv ved/på vandet ved bl.a. at have svømmefødder, der for nogles vedkommende er tilpasset et liv på land og det karakteristiske affladede næb med mere eller mindre veludviklede hornlameller, som hos de fleste arter bruges til at si fødepartikler fra vandet.