Jagttegn

Som jæger i Danmark skal du have et gyldigt jagttegn. Her kan du læse om reglerne for jagttegn og hvordan du får jagttegn.

Sådan får du jagttegn

For at få jagttegn skal du være fyldt 16 år, og enten være opført i Naturstyrelsens Jagttegnsregister eller bestå jagtprøven.

Selve jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at du på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige.

Ved jagtprøvens praktiske del skal du vise, at du kan behandle et skydevåben forsvarligt, både ved færdsel i terræn og ved skudafgivelse. Derudover er der i terrænet opstillet vildtfigurer, og du skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig.

Jagtprøverne afholdes på Naturstyrelsens lokale enheder. Der er to prøveperioder om året, første prøveperiode er 15. april-30. juni, og anden prøveperiode er 15. september-31. oktober.

Hvert år tilmelder ca. 6.000 personer sig til prøverne, og hovedparten har forberedt sig på et jagttegnskursus, der bl.a. arrangeres af aftenskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund og jagtforeninger.

Forpligtelser

Som jæger skal du have et gyldigt jagttegn, der altid medbringes under jagt.

For at sikre at jagten foregår i overensstemmelse med god jagtmoral, har Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Naturstyrelsen og Vildt­forvaltnings­rådet udarbejdet et sæt jagtetiske regler, der angiver, på hvilken måde jagt skal udøves.

Du har som jæger desuden hvert år pligt til at indberette dit personlige vildtudbytte, også selv om du ikke har nedlagt noget. Indberetningen skal ske på internettet som vist herunder.

Fratagelse af jagttegn

At du en gang har erhvervet sig jagttegn, betyder ikke, at du har det for resten af livet.

Du skal sørge for mindst hvert 10. år at forny dit jagttegn, for ellers bortfalder retten til at få jagttegn. Får du f.eks. en voldsdom, risikerer du at miste dit jagttegn i en periode. Brud på våbenloven kan også bringe jagttegnet i fare.