Trækvildt

Trækvildt er et område med stor fokus i Danmarks Jægerforbund. Her arbejder vi med jagt og vildtforvaltning af de mange trækvildtarter og arternes levesteder.

Trækvildt er vildt, der som en del af deres livscyklus trækker på tværs af landegrænser. Forvaltningen af trækvildt må derfor også være grænseoverskridende.

Jægerforbundet har en stærk faglig profil på området, og arbejder nationalt og internationalt med emnet og er repræsenteret i flere netværk og arbejdsgrupper.

Målet med vores arbejde er at skabe gode levesteder og sunde bestande gennem  forvaltning af de jagtbare som ikke jagtbare trækvildtarter.