Trækvildt

Trækvildt er et område med stor fokus i Danmarks Jægerforbund. Her arbejder vi med de mange trækvildtarter, arternes levesteder og de mennesker, der forvalter disse levesteder.

Jægerforbundets arbejde med trækvildt har fokus på såvel jagtbare som ikke-jagtbare fuglearter og sæler. Vi har en ambition om at opbygge en stærk faglig profil på området, samt skabe en organisation der har fokus på de mange trækvildtarter, arternes levesteder og de mennesker, der forvalter disse levesteder.

Et væsentligt fokus bliver at skabe projekter, der medvirker til at sikre Danmarks Jægerforbunds faglige niveau og indsats inden for trækvildtområdet. Arbejdet skal have fokus på at sikre og udbygge jagtmulighederne på trækvildt.