Mårdyr

Mårdyrfamilien er en af de mest artsrige rovdyrfamilier. Otte arter af familien findes i Danmark: Lækat, brud, ilder, husmår, skovmår, grævling og odder er hjemmehørende arter, mens mink er indført.

Kendetegnende for medlemmerne i familien er, at de er relativt små rovdyr med en forholdsvis lang krop, korte ben og små korte, afrundede ører. Hos de små mårdyr er der stor forskel på han og hun. Hannerne kan være næsten dobbelt så store som  hunnerne.

Mange mårdyr er aktive om natten og lever for det meste alene. En undtagelse er fx grævlingen som gerne lever i storfamilier. Mange af arterne i mårfamilien har forlænget drægtighed. Undtagelser herfra er odderen, som kan få unger på alle tider af året, og ilderen, som først parrer sig i marts.

Mårdyr i artsleksikonet

Grævling (Meles meles)

Husmår (Martes foina)

Ilder (Mustela putorius)

Mink (Neovison vison)

Skovmår (Martes martes)