Publikationer og Aktiviteter

Foto: Max Steinar

Primærdata

 

Faglige test og undersøgelser

 

Artikler

Droner og losurin (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 52-54. 

Op til 20.000 rådyrlam dræbes hvert år ved høst i Danmark. (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 18-19. 

 Råvildtsygen: Nye undersøgelser på vej ? (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 26-29.

Fagrapporter

Høstdrab af rådyr - analyse af høstdrabsproblemets omfang i Danmark samt test af dronebåret losurin som afværgemetode (2017). Carsten Riis Olesen, Rasmus N. Jørgensen, Morten S. Laursen, René Larsen og Simon Rosendahl Bjorholm. Danmarks Jægerforbund, 35 s. Fri adgang

Prædationsprojektet -Statusrapport 2016 (2017). Carsten Riis Olesen. Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 14 s.

Konferencer

New findings in dispersal habitat-related breeding-success and predation in Danish grey partridge (2017). Olesen, C.R. Oral - 33rd IUGB and 14th Perdix Congress. 22-25 Aug 2017, Montpellier, France.

 

Evidensbaseret Rådgivning

 

Artikler

Aldersvurdering af kronvildt (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(8) s. 50-51.

Bjørnebanden (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 114-115.
Fire jægere bruger megen af deres tid på at spore ulv i Vestjylland. Hvorfor?

DCE og Naturhistorisk Museum i samarbejde: Ulvedetektiverne (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 110-112. Fri adgang

Er verden gået af lave? (2017). Carsten Dahl-Hansen. Jæger 26(5) s. 32-45. Fri adgang

Et ulvekobbels fødeindtag: Et byttedyr hver anden dag (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 118-119.

Fede børnetider (2017). Max Steinar. Jæger 26 (6/7) s. 40-43.
Hele halvåret står i yngleplejens og opfedningstidens tegn. Også for kronvildt.

Hvor mange bukke? (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(5) s. 20-21. Fri adgang

Når 13 er et lykketal: Buk på 210 point (2017). Max Steinar. Jæger 26(5) s. 26-27.

Råvildtsyge - og hvad så? (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(2) s. 58-59.

Viden giver bedre forvaltning (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(8) s. 46. Fri adgang

Evidensbaseret Kommunikation

Artikler

Jagttider for kronvildt (2017). Mads Flinterup. - Jæger 26(8) s. 43. Fri adgang

TV

Rovdyr-urin redder hjortekid. Danmarks Jægerforbund: DR1 TV-Avisen, 5. juni 2017, 18.30 Fri adgang

 

Radio

Urin fra rovdyr skal redde rålams liv. Interview: Claus Lind Christensen:  DR P4 Radioavisen 12.00.

 

Online/trykte medier

20.000 rådyr-drab. Interview: Claus Lind Christensen: DR.dk, Gitte Gripping og Simon Brix, 5. juni 2017. Fri adgang

Aktiviteter

Foredrag

Biologi, levevis og forvaltning  af kronvildt. - Silkeborg. Carsten Riis Olesen, 23. februar 2017.

Forvaltning, råvildt og råvildtsyge. - Skæring Strand, 35 deltagere. Carsten Riis Olesen, 15. februar 2017.

Forvaltning af dåvildt. - Bogense. Mads Flinterup, 14. marts 2017.

Forvaltning af råvildt. - Them. Mads Flinterup, 18. januar 2017.

Forvaltning af råvildt. - Aarhus. Carsten Riis Olesen, 19. januar 2017.

Hjortevildtforvaltning og Schweissarbejde. - Ebdrup. Mads Flinterup, 22. februar 2017.

Processen i hjortevildtforvaltning og dåvildtets biologi. - Holstebro. Mads Flinterup, 2. marts 2017.

Rotwildmanagement i DK. - Slesvig-Holstein. Mads Flinterup, 4. april 2017.

Råvildt foredrag. - Smidstrup. Fritz Heje Hansen, 23. marts 2017.

Råvildtforvaltning i DK. - Flå (Norge). Mads Flinterup, 25. april 2017.

Udsætning af fjervildt og råvildtforvaltning. - Barrit. Niels Søndergaard, 9. marts 2017.

Vildtpleje fokus på råvildtforvaltning. - Ørbæk. Niels Søndergaard, 20. marts 2017.

 

Bog- og DVD anmeldelser

 

Elgen Helge. Jørn Jønke Nielsen, Forlaget Tiderne Skifter, 243 sider. Anmeldt af Anita Vognstrup, opnåede 4 patroner. Jæger 26(2) s. 109.

Historien om en kronhjort. Julie Fabricius Friis og Knud Botfeldt, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 120 sider. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 4 patroner. Jæger 26(1) s. 115.

Karpaterhjorte (DVD). Hunters Video, 73 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 4 patroner. Jæger 26(5) s. 142.

Råvildt efter skuddet: Håndbog for riffeljægere of schweissfolk. Anne Egede, Forlaget Bellis, 152 sider. Anmeldt af Birgit Nordby, opnåede 4 patroner. Jæger 26(2) s. 110.

Svenske råbukke (DVD). Hunters Video, 61 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 5 patroner. Jæger 26(1) s. 114.

Øvrige publikationer og aktiviteter fra Danmarks Jægerforbund kan ses her