Value cannot be null. Parameter name: source

Gravand (Tadorna tadorna)

Foto:

Kendetegn

Gravanden har traditionelt været eneste repræsentant for denne zoologiske underfamilie i Danmark. Men i de seneste år har også dens slægtning, nilgåsen, etableret sig som dansk ynglefugl. Gravanden vejer 1,1-1,5 kg og har et vingefang på 110-135 cm. Den har en spraglet hvid, mørk og kastanjebrun fjerdragt, rødt næb og lange, kødfarvede ben. Hannen og hunen er næsten ens, men i yngletiden har hannen en rød knop ved næbbets rod. Gravanden er monogam og fuglene flyver meget ofte i par, altid med den noget mindre hun flyvende forrest. 

Udbredelse og levesteder

Gravanden er en almindelig ynglefugl i Danmark. 

Yngleforhold

Faktisk er gravanden i stand til at grave, og reden placeres gerne i rævegrave, hvor forældrefuglene er i stand til at holde ræven væk. Den yngler dog også under kasser, terrasser, bådhuse, mellem halmballer og sten, etc.