Ægte ænder

Foto: Thomas Iversen

Ægte ænder er en underfamilie af andefugle. Der findes mere end hundrede arter over hele verden, og de opdeles i svømmeænder og dykænder. 

Se herunder forskellen på svømmeænder og dykænder

Svømmeænder
Dykænder

Halen er tydeligt over vandoverfladen, når fuglen ligger på vandet.

Halen ligger i vandoverfladen; hele fuglen ligger markant tungere i vandet end svømmeænder.

Under fødesøgning på vandet er kun hovedet og eventuelt hals og bryst under vand. Under fødesøgning er fuglen helt neddykket.
Fuglen letter lodret fra vandoverfladen. Fuglen letter først efter tilløb hen over vandoverfladen.
 Benene er placeret cirka midt på kroppen. Benene er placeret længere tilbage på kroppen end hos svømmeænder. 
 Mellemste tå er længst. Bagtåen har ingen svømmelap. Alle fremadvendte tæer er lige lange. Der er "svømmehud" på bagtåen. 

Alle lever på eller i nærheden af vand. Kendetegnende for ægte ænder er, at fjerdragten er forskellig mellem de to køn, og hannerne har den mest farvestrålende. Mange ænder har desuden et iøjnefaldende felt på vingerne i en anden farve end resten af vingen. Dette kaldes et vingespejl.

Et andet kendetegn for de ægte ænder er, at de fælder deres fjer to gange om året. Sidst på sommeren, når andefuglene fælder alle svingfjer på en gang, skifter hannerne (andrikkerne) deres farvestrålende dragt ud med en mere diskret farvet eclipsedragt, der ligner hunnernes (ændernes) og hjælper med at camouflere fuglene, mens de ikke kan flyve. Nogle få måneder senere får andrikkerne deres farvestrålende pragtdragt eller yngledragt tilbage.

Ænders fødder er flade med svømmehud mellem tæerne. Dette gør, at de meget lettere kan komme frem på vandet. Ænder kan ikke svømme baglæns.

De ægte ænder bliver kønsmodne, når de er et år gamle, og parrene dannes kun for én sæson ad gangen. Hunnerne er alene om at ruge og føre ungerne (ællingerne). Andrikken vogter over hunnen, mens hun ruger.

Gravænder er en undtagelse fra ovenstående, da de i højere grad lever på landjorden, kønnene ligner hinanden, og de danner par for livet.