Tjen penge med natur- og vildttiltag

Skab merværdi på din bedrift med natur- og vildtpleje, samtidigt med at du optimerer driftsøkonomien i markbruget.

LandboNord Planteavlsrådgivning tilbyder i samarbejde med Danmarks Jægerforbund rådgivning om natur- og

vildtpleje i forbindelse med udarbejdelse af markplan. Du kan få en snak med Vildt- og naturkonsulent Jakob

Bergmann Nielsen, når du er på kontoret i forbindelse med udarbejdningen af markplan og/eller enkeltbetalingsansøgning.

Han vil i samarbejde med dig finde ud af, hvor du kan tjene penge på at lave natur og vildttiltag. Rådgivningen

fra Jakob er gratis, såfremt du laver de tiltag, som i sammen finder ud af, vil være gode på din ejendom.

Hvor er potentialet?

• Våde og tørre områder med reduceret udbytte

• Markkanter – yderste 5 meter

• Markkanter med stor skygge og rodpåvirkning fra skov og lign.

• Kiler, ukurante hjørner og områder, hvor man overlapper med diverse maskiner, hvorved omkostningen til at

drive arealerne overstiger indtægten

• Bræmmer langs søer og vandløb

Du har helt sikkert nogle arealer, hvor det koster dig mere at drive end du høster. Hvorfor så ikke udnytte dem konstruktivt som natur og vildttiltag, tjene penge og samtidig eventuelt slippe for at lave efterafgrøder.

I denne pjece kan du læse meget mere