EU’s biodiversitetsstrategi

EU-landene har vedtaget en biodiversitetsstrategi frem mod 2030, hvor 30 pct. af henholdsvis land- og havarealet skal være beskyttet, mens en tredjedel her af skal være strengt beskyttet. Den målsætning bakker Danmarks Jægerforbund op, hvilket også fremgår af DJ’s høringssvar af 2. juni 2020.

Uspiselig vejledning

EU-Kommissionen har imidlertid i efteråret 2020 fremlagt en vejledning til biodiversitetsstrategien. Her sidestilles jagt og fiskeri med ødelæggende minedrift og kræves forbudt i de 10 pct. strengt beskyttede land- og havarealer. Det har fået både FACE, Nordisk Jægersamvirke og Danmarks Jægerforbund til tasterne.

DJ har afgivet høringssvar, som bakkes op af både Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet. Der er enighed om, at den danske regering skal gribe ind over for EU-Kommissionens vejledning til EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og kræve en omformulering af den problematiske sætning, idet bæredygtig jagt og biodiversitet IKKE er hinandens modsætninger, snarere tværtimod.

Jægerne har bidt sig fast

Danmarks Jægerforbunds høringssvar er blot første skridt i en større plan. Denne sag bliver fulgt helt til dørs både lokalt, nationalt og internationalt gennem påvirkning af embedsmænd og politikere fra såvel jægerforbundets side som fra FACE. Processen med at færdiggøre vejledningen forventes at løbe det meste af 2021. Jægerforbundet har som det klare mål at få denne formulering skrevet helt ud af vejledningen.

Læs mere om emnet

Danmarks Jægerforbund har skrevet en række artikler om emnet, hvori problematikken belyses på forskellig vis. Vi har oplistet artiklerne i linksamlingen herunder: