Uddannelsens opbygning

Organisationsuddannelsen i Danmarks Jægerforbund sker på flere niveauer og med forskelligt engagement. Overordnet set har vi typisk tre overordnede målgrupper for organisationsuddannelse og -dannelse:

  • Medlemmer, der skal eller allerede indgår i bestyrelsesarbejde i jagtforeninger, jægerråd og kredse, og som søger viden om bestyrelsesarbejde og ledelse af frivillige.
  • Medlemmer, der gerne vil eller allerede udøver lokal og national interessevaretagelse, og som derfor søger viden og indsigt i, hvad DJ mener om natur- og vildtforvaltning, hvordan en sag ledes og hvordan man opnår politisk indflydelse.
  • Medlemmer, der gerne vil eller allerede arrangerer lokale aktiviteter.

Der vil ofte være tale om, at målgrupperne overlapper hinanden.

DJ´s organisationsuddannelsen udbydes typisk igennem: 

  • Lokale moduler og foredrag til afholdelse i regi af jagtforeninger, jægerråd og kredse bestilles i sekretariatet og gerne igennem eller som minimum i koordination med uddannelseskoordinatorerne i kredsene.
  • Internatmoduler i jagtens hus bl.a. DJ Lederuddannelse – ledelse af frivillige udbydes fra sekretariatet.
  • Online moduler/webinarer (moduler med og uden tilstedeværelse af underviser) udbydes fra sekretariatet.
  • Introkursus til nyvalgte HB, udvalgsformænd og kredsformænd – afholdes i jagtens hus (moduler/webinarer) og udbydes fra sekretariatet.

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillige består af en række moduler, hvor nogle er obligatoriske at gennemføre og bestå, mens andre kan tages uafhængigt.

De obligatoriske internatmoduler består af:

  • Grundmodul (orange)
  • Naturforvaltningsmodul (orange)
  • Ledelse af frivillige modul (orange)

Derudover skal der gennemføres 5 valgfrie moduler (grønne). De tre internatmoduler udgør sammen med de 5 valgfrie den samlede DJ-lederuddannelse. Internatmodulerne (orange) skal tages i den opstillede rækkefølge. De valgfrie lokale moduler (grønne) kan tages uafhængigt af hinanden og af internatmodulerne, da de lokale moduler er tiltænkt en bredere målgruppe end deltagerne på DJ Lederuddannelsen.

Når modulerne er planlagte og åben for tilmelding, kan de findes ved, at man søger på dem i vores kursuskalender eller i bunden af denne side.

Obligatoriske moduler

Valgfrie moduler (Grønne)