Moduler på DJ's Lederuddannelse: Ledelse af frivillige

Danmarks Jægerforbunds lederuddannelse: Ledelse af frivillige består af en række moduler, hvor nogle er obligatoriske at gennemføre og bestå, mens andre kan tages uafhængigt. De orange moduler skal tages i den rækkefølge, som de fremgår af skemaet.

De obligatoriske moduler består af:

  • Et grundmodul (orange)
  • Et modul naturforvaltning (orange)
  • Et modul Ledelse af frivillige (orange)
  • Mindst fem valgfrie moduler (blå og grønne), hvoraf min. 2 skal være blå.

Du kan tilmelde dig både blå og grønne moduler uafhængigt af de øvrige moduler. Dermed kan du tage dem som interessemoduler.

Vi opfordrer til at starte DJ Lederuddannelse med Grundmodulet.

Obligatoriske moduler

Valgfrie moduler (Blå)

Valgfrie moduler (Grønne)