Opdræt

Krav til ansvarshavende personer, registreringer og dokumentation i forbindelse med opdræt, transport og udsætning af fjervildt.

Kursus

Personer der forestår driften af et opdræt af fjervildt, skal have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i opdræt af fjervildt. Kurset skal være gennemgået inden et år efter at den pågældende har overtaget ansvaret for driften. Kurset udbydes af Danmarks Jægerforbund og Skovskolen i Nødebo.

Kontakt

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
post@jaegerne.dk

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tel. +45 35 33 15 00
ign@ign.ku.dk

Registrering i CHR opnås ved kontakt til ”Det Centrale Husdyrregister:”

SEGES P/S
Att. CHR-afdelingen
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N CHR-Skejby@seges.dk
Tlf.: 70 15 50 15

Lovpligtig indberetning til CHR

Lovpligtig registrering og ajourføring af besætning i CHR kan ske her.

Alternativt kan du henvende dig til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 eller fvst.dk/kontakt for at få oplyst din kode, som så skal benyttes sammen med dit CVR- eller CPR-nummer.

Registrering af bedrift med fjerkræhold hos Fødevardestyrelsen kan ske her.

Indfangning af avlsfugle

Der kan, under visse forudsætninger, indhentes tilladelse til indfangning af fasaner til avlsformål. Iblandt betingelserne for tilladelse til indfangning kan nævnes følgende:

  • Indfangningen foretages på et sammenhængende jagtareal der dækker mindst 250 ha.
  • Indfangningen sker på grundlag af fasaner udsat i den foregående sæson.
  • Fugleholdet har et omfang, som kræver registrering hos fødevarestyrelsen.
  • At den ansvarlige for indfangningen og opdrættet, inden påbegyndelse af indfangningen, har gennemgået et af Naturstyrelsen godkendt kursus for opdræt af fjervildt eller er uddannet skytte.

Se endvidere ansøgningsblanketten her.

Se Vejledning i udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver.
Se blanket for Anmeldelse af fuglehold til Miljøstyrelsen.

Relevante bekendtgørelser

Opbevar følgende dokumenter

  • Lister over dødeligheden i opdrættet
  • Recepter givet til medicin
  • Evt. vaccinationsdokumentation
  • Resultater af blodprøver/kadavere for aviær Influenza
  • Optegnelser over udsætning/modtagere af fugle
  • Husk løbende opdatering af CHR