Jægerne indsamler viden

Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre god jagt i generationer. Et mål som kræver data og viden, hvis vi skal sikre, at jagten nu og i fremtiden foregår på et bæredygtigt grundlag.

At kunne træffe kvalificerede beslutninger kræver et solidt datagrundlag og en solid viden om det felt man opererer i. Det gælder naturligvis også inden for natur- og vildtforvaltning. Hos Danmarks Jægerforbund ser vi et klart behov for at styrke kvaliteten af de nationale data, som ligger til grund for vildtforvaltningen af danske arter og de trækfugle der trækker igennem Danmark. Derfor er der igangsat et væsentligt initiativ vedrørende bestandsovervågning.

Initiativet omfatter en lang række projekter, som er oplistet i venstremarginen her på siden. Jægerne har en unik mulighed for at bidrage med informationer om det vildt der nedlægges. Det betyder at når forskningsmiljøet efterspørger eksempelvis vinger fra nedlagte fugle eller tænder fra krondyr, så kan det leveres af jægere.

Sådan kan du f.eks. bidrage