Valg af haglammunition

Når en haglpatron affyres, flyver haglene gennem luften i en aflang sværm. Trangboring, haglmateriale og haglstørrelse påvirker formen på haglsværmen, samt tætheden af haglene i sværmen.

Undersøgelser viser, at det kræver gode skydefærdigheder, gode evner til afstandsbedømmelse samt bevidsthed om egne begrænsninger i forhold til skudsituationen, hvis du skal undgå anskydninger. Derudover kræver det, at du anvender en velegnet haglpatron.

En velegnet haglpatron

For at patronen er velegnet, skal vildtet rammes af så mange hagl, at der er stor sandsynlighed for, at de vitale organer bliver ramt. Det er nemlig beskadigelsen af de vitale organer, som dræber vildtet, præcis som det gælder for et riffelskud. Derudover skal det enkelte hagl have tilstrækkelig energi til at kunne gennemtrænge de vitale organer. Disse to egenskaber udgør et dilemma, fordi god dækning (mange hagl) opnås ved små hagl, men små hagl trænger ikke så langt ind i vildtet som store hagl. Omvendt giver patroner med store hagl færre hagl i patronen, og dermed dårligere dækning end patroner med små hagl. Valg af haglpatron er således et kompromis, som bør tage udgangspunkt i den vildtart patronen skal bruges til.  

Prøveskydning af haglgevær

For at finde den optimale haglpatron er det nødvendigt at prøveskyde patronen i den haglbøsse, som den skal anvendes i. Prøveskydning på en skive giver desuden værdifuld viden om, hvordan geværet rent faktisk placerer skuddet, hvilket du ikke kan se, når du skyder lerduer. Her kan du kun konstatere, hvorvidt du rammer eller ej.  Prøv f.eks. at skyde mod en plet på prøveskydningspapiret. Her skal haglskuddet gerne placere sig rundt om pletten, og med ca. 75 % af haglene over pletten. Dette skyldes, at du skal kunne se målet hele tiden, når du skyder med hagl, for kan du ikke se målet, så kan du heller ikke pege på målet med løbet. Haglskuddets placering er ofte en lærerig ”aha-oplevelse” for mange første gang, der prøveskydes med haglgevær.

Prøveskydning af haglpatron

Til prøveskydning af haglpatroner skal du bruge din haglbøsse, relevante patroner til test, papir på min. 130 cm x 130 cm til prøveskydning, tommestok, snor, blyant samt et egnet areal eller skydebane.

Sådan gør du:

  1. Papiret fæstnes på en plade/træramme.
  2. På jagtrelevante skudafstande (20-30m) skydes et skud på papiret, med den patron som du vil teste. Prøv også at skyde et skud på 40 m, for at se hvordan patronen klarer sig hvis du fejlvurderer skudafstanden.
  3. Efter skuddet tegnes en cirkel med diameter på 75 cm omkring haglskuddets centrum.
  4. Tæl haglene og sammenlign med skemaet med anbefalinger til stålhaglshaglpatroner.

Du kan se en video om prøveskydning her.

Anbefalede stålhaglspatroner

Efter man i USA i 1950’erne konstaterede, at ænder døde af blyforgiftning som følge af indtagelse af hagl, begyndte man i 1960’erne at anvende stålhagl. Siden da har amerikanerne foretaget adskillige store undersøgelser af stålhaglspatroner, og vores anbefalinger er baseret på amerikanske undersøgelser og erfaringer, men tilpasset danske jagtformer. Skemaet herunder opridser anbefalingerne til stålhaglspatroner, men kan også anvendes for skovpatroner med alternativt haglmateriale, som f.eks. bismuth ol.

ANBEFALEDE STÅLHAGLSPATRONER

Used by Permission; Copyright 2000 by Tom Roster

Vildtart og jagtform

Kaliber

Typisk skudafstand

Mest effektive haglstørrelser

Haglladning i gram

Nødvendigt antal hagl i 75 cm prøveskive

Mest effektive trangboring

Gæs over lokkere

12

15-25 m

1-2

28-32

60-65

½ - ¾

Edderfuglejagt fra motorbåd

12

25-30 m

1-2

28-32

60-65

1/1

 

Aflivning af dykkere

12

20-30 m

4-6

28

175

1/1

Store ænder over lokkere eller på træk

12-16-20

15-30 m

2-6

21-32

85-90

Forbedret cylinder – ½

Små ænder over lokkere eller på træk

12-16-20

15-30 m

4-6

21-28

135-145

Forbedret cylinder – ½

Fasanjagt (klapjagt)

 

12-16-20

15-30 m

4-6

21-28

135-145

Forbedret cylinder – ½

Trampejagt

(fasan/hare)

12-16-20

15-30 m

2-3

21-28

90-95

Forbedret cylinder – ½