Svømmeænder

Foto: Thomas Iversen

Svømmeænder er kendetegnet ved, at de søger føde ved eller lige under vandoverfladen ved at snadre i vandskorpen. De lever primært nær fersk- og brakvandsområder. Når svømmeænder svømmer på vandet, er deres hale tydelig over vandoverfladen. Deres ben sidder ca. midt på kroppen, og deres mellemste tå er længst, og bagtåen har ingen svømmelap. Denne konstruktion gør det lettere for anden at gå på land. Når svømmeænder letter fra vandet, gør de det direkte fra vandet, uden tilløb.

Svømmeænderne ses især i forårs- og efterårsmånederne ved søer, fjorde og kyster. De lever af planteføde, som de finder i vandoverfladen ved at snadre med deres specielt udformede næb, der er indrettet til at filtrere vandet for fødepartikler. En række svømmeænder yngler i Danmark. Reden findes på jorden, ofte i en fordybning i jorden i nærheden af vand. Svømmeænder får som regel store kuld. De har en forholdsvis kort levetid og bliver tidligt kønsmodne, så omsætningen i bestanden er relativ hurtig.

Atlingand (Anas querquedula)

Gråand (Anas platyrhynchos)

Knarand (Anas strepera)

Krikand (Anas crecca)

Pibeand (Anas penelope)

Skeand (Anas clypeata)

Spidsand (Anas acuta)