Revision af EU-våbendirektivet

 

Opdateret den 6. november 2020:

Implementeringen af det reviderede EU-våbendirektiv er for det, der direkte angår jægerne, i mål. Der udestår stadig spørgsmål for Danmarks Våbenhandlerforening i relation til mærkning af våben.

Sammen med Danmarks Våbenhandlerforening har Danmarks Jægerforbund siden revisionen af EU’s våbendirektiv, hvor der for alvor blev sat fokus på brugen af halvautomatiske rifler, arbejdet for en løsning, der fortsat giver mulighed for anvendelse af halvautomatiske rifler til jagt.

Myndighedernes holdning var ikke til at tage fejl af. Der skulle ske indskrænkninger i brugen af halvautomatiske rifler, og især de småkalibrede jagtrifler ville myndighederne have udfaset. Den virkelighed kæmpede vi indædt imod med et ønske om fortsat at kunne anvende de småkalibrede rifler til jagt, men myndighederne ville det anderledes.

Pr. 1. juli 2020 blev det lovligt at erhverve, bære, besidde og anvende én centraltændt halvautomatisk riffel og to randtændte halvautomatiske rifler.

Det betyder, at de af vores medlemmer, der bruger halvautomatiske rifler til jagt på f.eks. vildsvin og hjortevildt, fortsat har mulighed for det både i Danmark og i udlandet, mens de mange jægere, der f.eks. regulerer råger, fortsat kan anvende halvautomatiske randtændte rifler til det formål.
Tilladelser til centraltændte halvautomatiske rifler, som ikke anvender ammunition, der egner sig til jagt på f.eks. vildsvin, kan ikke forlænges efter tilladelsens udløb. Tilladelse til en sådan halvautomatisk riffel kan dog forlænges, hvis riflen omdannes til en repeterriffel.

Opdateret 20. august 2018: 

I 2017 blev revisionen af EU-våbendirektivet færdiggjort. Det betyder, at vi lige nu er i gang med implementeringsfasen, som løber helt frem til december 2019, med flere deadlines undervejs.

Implementeringen i dansk våbenlovgivning sker i tæt dialog med de relevante organisationer, herunder Danmarks Jægerforbund. I implementeringen af våbendirektivet i dansk våbenlovgivning vil der blive en patronbegrænsning, idet der med direktivet indføres et forbud mod halvautomatiske rifler, som indeholder et magasin med mere end 10 patroner.

Der indføres også et forbud mod fuldautomatiske våben, der er ombygget til halvautomatiske våben.

Sammen med implementeringen af direktivet forventes også en ændret praksis i forhold til tilladelser til halvautomatiske våben, som Danmarks Jægerforbund er i dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet om.

Opdateret 23. juni 2017:

Ændringerne til Våbendirektivet er nu landet i en dansk oversættelse og kan læses her.

I EU har der længe været overvejelser for og imod en åbning af EU-våbendirektivet, men den 8. oktober 2015 bad Rådet Kommissionen komme med et ændringsudkast.På baggrund af bl.a. den frygtelige terrorhandling i Paris i november er processen omkring behandlingen af de foreslåede ændringer og stramninger fremskyndet. Ændringerne vedrører f.eks. halvautomatiske våben.

Det mener Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har naturligvis en holdning til EU-våbendirektivet og ønsker, at direktivet skal modvirke spredning og anvendelse af illegale våben og omvendt sikre, at legale våben kan anvendes til anerkendte formål som f.eks. jagt.

Da jagt forvaltes nationalt, skal våbendirektivet ikke sætte rammer for, hvilke typer våben, der kan anvendes nationalt. Derfor ønsker Jægerforbundet, at EU-våbendirektivet skal sætte de overordnede rammer, mens udmøntning af direktivet skal ske nationalt.

I Danmarks Jægerforbund arbejder vi aktivt på at sikre, at de europæiske politikere ikke tager panikbeslutninger, der urimeligt rammer lovlydige borgere som f.eks. jægere og sportsskytter.

Arbejder både nationalt og internationalt

På nationalt niveau er vi i tæt dialog med Justitsministeriet for at gøre opmærksom på rækken af meget uheldige forslag til stramninger, der desværre ikke rammer de illegale våben i Europa, men som derimod rammer lovlige våben til f.eks. jagt og konkurrenceskydning.

På internationalt niveau arbejder Danmarks Jægerforbund i tæt samarbejde med FACE og Nordisk Jægersamvirke på at gøre europaparlamentarikerne opmærksom på, at det ikke tjener kampen mod terror at indføre en hovsa-lovgivning, som primært rammer legale våben.

I nyheden EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere kan du læse om alle de forslåede ændringer af våbendirektivet med kritisk betydning for danske jægere.

Henvendelse til Folketinget og EU-parlamentarikere

Sammen med Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Danmarks Våbenhandlerforening har Danmarks Jægerforbund rettet henvendelse til Europaudvalget, Retsudvalget og justitsminister Søren Pind samt relevante europaparlamentarikere. Henvendelsen i sin fulde ordlyd kan læses her.