Konkurrencediscipliner med haglgevær

Inden for flugtskydning findes der en lang række konkurrencer og forskellige discipliner, du kan deltage i.

Tilmelding til Kvalifikationsskydning/Forbundsmesterskab KLIK HER

Jagtskydning under DJ

I jagtskydning skydes til lerduer som kastes fra 4 standpladser og i 4 retninger. På hver standplads skydes enten bagduer, som starter 10 meter foran skytten og flyver væk i én lige linje, sideduer fra henholdsvis højre og venstre, som passerer skytten på 25 meters afstand eller spidsduer, som kastes spidst 8 meter over hovedet på skytten. En serie i jagtskydning kan bestå af enten 24 duer, hvor der skydes 6 duer fra hver af de 4 standpladser eller 40 duer, hvor der skydes 10 duer fra hver standplads. Duerne kastes både som enkeltduer eller to duer samtidig (dublee).

 

Jægersporting

I Jægersporting er der minimum 6 kastemaskiner, hvor man forsøger at få duerne til at simulerer jagt så godt som det er muligt. Duerne skydes både som enkeltduer og dublee og der kan forekomme duer i forskellig størrelse og duer som flyver i luften og ruller på jorden. Fordi reglerne for hvordan duerne skal flyve er fri, vil man opleve at der ikke er to jægersportingbaner der er ens.

Jægertrap

Jægertrap er en jagtrelateret form for skydning hvor der skydes på 5 standpladser til 25 bagduer, som varierer i flyveretningen mellem hvert skud. Der lades og skydes kun et skud til hver due. Banen består af en kastemaskine og 5 standpladser, som er placeret i en halvcirkel 10 meter bag centret af kastemaskinen. Reglerne for jægertrap tillader at duerne variere både i højderetning og sideretning.

 

Du finder reglerne for jagtskydning, Jægersporting og Jægertrap under DJs regler for haglskydning.

 

Flugtskydnings discipliner uden for DJ

Nordisk Trap

Nordisk trap er en disciplin, som kun skydes i Norden. Der skydes til 25 bagduer på en bane med fem standpladser 10 meter fra kastemaskinen. Der skydes fem duer fra hver standplads, og duen sendes på skyttens udkald. Duernes højde er fast, og de varierer kun i sideretningen. Der må kun skydes ét skud pr. due.

Skeet

Skeetskydning findes i flere varianter, men generelt for dem alle er, at de foregår på en bane med to tårne - et højt og et lavt. Der er syv standpladser, som er placeret i en halvmåne, hvor skytten starter på standplads ét fra venstre og slutter på standplads syv til højre. Derefter rykker han ind mod midten på standplads otte, sammenlagt kommer der 25 duer. Der må benyttes ét skud pr. due. 

Sporting

Sporting er en international konkurrencedisciplin, som findes i 3 varianter: FITASCH sporting, Engelsk Sporting og Compak Sporting. De mest almindelige sportingbaner i Danmark er Compak Sporting baner.

En Compak Sportingbane består af seks standpladser, hvoraf der kun skydes på de fem. Den sjette standplads er til den skytte, som ”står over” og ikke skyder. Banen er indrettet med flere maskiner, som kan kaste alle former for lerduer: kaniner-, standard-, midi-, mini- og battuduer mv. Fra hver af de 5 standpladser skydes 5 duer, der kastes enten som enkeltduer eller som dublee. Duerne kan variere fra standplads til standplads, og derfor er variationsmulighederne på Compak Sportingbanen meget stor – der er derfor ikke to Compak Sporting baner, der er ens.

Olympisk trap/Dobbelt Trap

Olympisk trap/Dobbelt Trap er ligeledes internationale konkurrencediscipliner. Banen består af fem standpladser, der er placeret 15 meter fra kastemaskinerne. Fra hver standplads kan duerne sendes ud i tre forskellige retninger, som er ukendt for skytten. Duen varierer både i højden og sideretningen.

Olympisk trap består af 25 enkeltduer, og det er tilladt at bruge to skud pr. due. Dobbelt trap består af en serie på 50 duer, hvor alle er doubléer. I doubléen er den ene dues bane kendt, hvorimod den anden due kan variere i højde og sideretning. Duen/duerne sendes øjeblikkelig ved skyttens kald.