Miljøministeriets lovgennemgang

Regeringen indgik aftalen om natur- og biodiversitetspakken den 4. december 2020 sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. En del af denne aftale omfatter en gennemgang af lovgivningen inden for miljøministeriets ressortområde. Processen omkring denne gennemgang startede oprindeligt i 2021, men blev udskudt af Miljøministeriet, og i starten af 2022 blev processen for lovgennemgangen præsenteret for gruppen af interessenter, som DJ er en del af.

Det samlede arbejde med lovgennemgangen er pt. inddelt i en Fase 1 og en Fase 2. Fase 1 indeholder emnerne Bedre adgangsforhold, Beskyttelse af enkeltstående træer, Faunakriminalitet og Skovloven, mens Fase 2 indeholder emnet Naturzoner og en række endnu ikke definerede emner. Miljøministeriet har beskrevet følgende for processen:

Fase 1:

  • Bedre adgangsforhold – forventes færdigbehandlet i juni 2022
  • Beskyttelse af enkeltstående træer – forventes færdigbehandlet i juni 2022
  • Faunakriminalitet – forventes færdigbehandlet i november 2022
  • Skovloven – forventes færdigbehandlet i primo 2023

Fase 2:

  • Naturzoner – forventes færdigbehandlet i primo 2023
  • 4-6 yderligere emner forventes færdigbehandlet i primo 2023

Læs aktuelle nyheder om emnet: