Kontingent

Nedenfor finder du oversigt over de forskellige medlemskaber i Danmarks Jægerforbund. Kontingentet betales en gang årligt. 

Oversigten viser satsen på Danmarks Jægerforbunds andel af kontingentet. Hvis jagtforeningen har et lokalt kontingent, vil dette blive lagt oven i de anførte beløb.

Er du ikke med i en lokalforening, vil satsen for 2022 være 995 kr. for et direkte medlemskab, uanset hvilken medlemskategori du vælger. 

Danmarks Jægerforbund opkræver både forbundets kontingentsats samt den lokale forenings kontingentsats hos det enkelte medlem.

Kontingentsatser for 2022:

Medlemskategori Sats DKK  Blad Bemærkninger
Prøvemedlemskab  Gratis   + Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede rettigheder - du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv. Disse fordele får du først ved et ordinært medlemskab.
Ordinær fra 26 år 797    +  Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 797 kr som bidrag til Jægernes Naturfond
Kursist (jagttegnsaspirant) 0  + Er du kursist, dvs. i gang med at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i 18 måneder. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemsskab, afhængig af din alder.
Junior 0-15 år 108   - Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år. Medlemsskab er uden levering af magasinet Jæger.
Ungdom 16-25 år 400  +  Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år. 
Senior  482  +  Født i 1948 eller tidligere. 
Husstand 400    -  Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent men uden ret til levering af magasinet Jæger. 
Ekstraordinær 54   -  Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer. 
Støttemedlem u/jagttegn 109   -  Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af - og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening. Medlemskabet giver ikke ret til medlemsblad.

Det er muligt at fravælge bladet Jæger. Det betyder, at du kan ønske IKKE at modtage bladet. Du vil da blive fratrukket 137 kr. årligt i dit kontingent. Det er gældende for de medlemsskaber, hvor medlemmet som udgangspunkt ellers er berettiget til at modtage bladet. Send en mail til Medlemsservice, såfremt du måtte ønske dette. Skriv til medl@jaegerne.dk 

 

Tilmelding til betalingsservice

Det første girokort, du modtager fra os, er gebyrfrit. Herefter vil opkrævninger på girokort blive 25 kr. i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder betalingen til betalingsservice i din bank.