Uddannede DJ Ledere

Christina Wackers, kreds 7

Jeg valgte at tage lederuddannelsen i Danmarks Jægerforbund, da jeg IKKE er jæger, men har været hundeinstruktør siden 2017, hvor jeg også blev medlem af DJ. Så jeg meldte mig for at finde ud af, hvilken organisation jeg var blevet medlem af.
Det har været en rejse fra at vide lidt om jagthunde og drivjagt til at finde ud af, hvilken stor og bredt favnende organisation jeg er medlem af. Jeg kan kun anbefale alle at tage uddannelsen; det har helt klart udviklet mig som person og givet mig et kæmpe indblik i, hvad Danmarks Jægerforbund er for noget.
Når der bliver udbudt flere moduler i kreds 7, vil jeg klart være med.

Ole Jervin, kreds 7

Det giver en stor indsigt i, hvad det er, vi tilbyder frivillige i DJ. Det er et godt redskab, også så man kan være en ambassadør for uddannelsen. Det er et værktøj, som alle i DJ kunne have glæde af. For mig er det en styrkelse af motivationen for frivilligt arbejde i DJ.

Nicolaj Pedersen, kreds 7

Uddannelsen har betydet for mig, at jeg har fået en større indsigt i DJ's interesser og muligheder. Og på det personlige plan har jeg lært mig selv bedre at kende i forhold til ledelse af andre personer. Så alt i alt en meget interessant og anbefalingsværdig uddannelse.

Jan Huniche Bastiansen, kreds 7

Uddannelsen har givet mig meget større indsigt i hvad Jægerforbundet er, og hvem VI er.
Da jeg startede på uddannelsen valgte det meste af vores bestyrelse at tage udfordringen sammen. Dette kan kun anbefales! Det styrker samarbejdet, forståelsen, og man har altid nogen at sparre med bagefter.
En ting er, at jeg nu officielt er igennem uddannelsen, men det stopper ikke her for mig. Da der er rigtig mange gode moduler, som jeg ikke har været på endnu, fortsætter jeg med at tage diverse moduler, når de bliver udbudt. Måske kunne jeg endda finde på at tage nogen af dem igen til næste år.

Ulrik Christensen, Kreds 5

Uddannelsen har bla. givet mig et godt indblik i hvad DJ er og står for, og en god forståelse for de ressourcer, der er at trække på ved DJ, når man som f.eks. lokalforeningsformand bliver stillet over for problemstillinger.

Jeg har fået en masse værktøjer til at møde mennesker, både dem der er for jagt og jægere, og dem der ikke er.

Uddannelsen har også givet indblik i, hvor forskelligt jagt og jægere er i et land som Danmark, når man har været på kurser og mødt kursister fra hele landet.

 

Dorthe Fallesen Frimann, kreds 4

Lederuddannelsen kan varmt anbefales til alle medlemmer af DJ som ønsker større indsigt i vores faglige organisation, da man på uddannelsen får øget sine personlige og faglige kompetencer på flere niveauer så det gavner vores fællesskab for jagtens sag mest muligt. Som kursist, får man redskaber der styrker det daglige virke for forening/er og forbund igennem yderst faglig og kompetent undervisning fra ledelse og administration. Ligeledes får man øget sit netværk på tværs af alle 8 kredse og man gennemgår en stor personlig udvikling der kun bidrager positivt også uden for DJ. Derved man får øget gennemslagskraft i alt lige fra forening, jægerråd, kreds og forbund. 

Lederuddannelsen er det bedste som jeg personligt har deltaget i, siden jeg tog jagttegn og meldte mig ind i Danmarks Jægerforbund i 2012. Planen er nu at gennemføre en komplet lederuddannelse og fortsætte på de øvrige moduler.

Lederuddannelsen kan kun anbefales, for man bliver aldrig for klog til at kunne lære noget mere, aldrig for gammel til at kunne lære noget nyt og man må aldrig blive for sat i sine vaner til ikke at ønske større indsigt både personligt og fagligt. 

Der kan kun siges meget positivt om uddannelsen.

Jens Fuglsang, kreds 2

I min uddannelse igennem Jægerforbundet har jeg fået meget mere, end jeg kunne have forventet. Jeg har fået et kæmpe indblik i forbundet, og hvordan man på bedste vis bruger alle de kompetencer, som bliver stillet til rådighed af samme.

Jeg har lært meget om mig selv. Jeg har lært at lytte og bruge det som en styrke, jeg har lært at selvom man er uenige, kan man stadig finde fælles mål og visioner og til sidst har jeg lært utrolig meget om ledelse af andre mennesker. Selvom jeg ikke er mere end 20 år gammel, føler jeg, at jeg kan påtage mig tillidsposter i forbundet med selvtillid og troen på, at jeg er kompetent til opgaven.

Den uddannelse som DJ stiller frit til rådighed for deres medlemmer, vil jeg varmt anbefale til alle. Underviserer og andre medstuderende er alle super engagerede og gør alle noget for at uddannelsen bliver til noget, som man kan bruge i sit frivillige arbejde.

 

 

Carsten Holm Clausen, kreds 3

Uddannelsen har givet et endnu bedre indblik i DJs organisation og dens muligheder. Jagtens hus er fuld af mennesker, der sætter en ære i at lytte og skubbe så vi i højere grad trækker i samme retning. Og vil hellere end gerne hjælpe os i foreninger, råd og udvalg, med de udfordringer vi møder.

Jeg har fået et større indblik i det ansvar, vi tager når vi sidder i- eller træder ind i en bestyrelse. Det har givet et par ”Aha” oplevelser, vil klart anbefale andre frivillige at tage denne uddannelse eller tage de moduler, der har ens interesser. 

Det har været en rigtig spændende rejse, der har udviklet, inspireret og givet mig, en bedre fornemmelse for egne styrker og svagheder. Har fået flere værktøjer til at motivere andre og gøre dem bedre, samt øget den energi, der motiverer mig selv.

Jeg har været sammen med nogle helt fantastiske mennesker, der er fulde af energi og drive. Netværket er udvidet med mennesker fra hele landet som til sammen har prøvet de fleste udfordringer, vi som frivillige i Danmarks Jægerforbund kan komme ud for. 

 

Rasmus Kristensen, kreds 5

Kompetencer efter uddannelsen:

Indblik i strukturen i Jægerforbundet.

Indblik i hvordan Jægerforbundet får deres ideer og forslag igennem til jægerne og til politikerne. 

Orientering om regler og hvordan en bestyrelse samsættes og arbejder.

Torben Roldhave, Kreds 7

Jeg har fået en større forståelse af mine egne kompetencer, er blevet meget bedre til at uddelegere opgaver, og har fået mere tålmodighed i debatter. Som følge af dette er det blevet meget nemmere at arbejde i bestyrelsen.

Arbejdet som Skydebaneformand er også blevet nemt, skydeudvalget har udtalt, at de har oplevet, at jeg har ændret min måde at tale og agere på i positiv retning efter at have deltaget i leder uddannelsen. Jeg har fået et bedre kendskab til Jægerforbundets struktur og arbejde. 

Så alt i alt er der kun at sige til alle: Kom nu i gang med den lederuddannelse, den er super.

Karsten Klint, Kreds 4

Lederuddannelsen har givet mig indsigt i, hvad der foregår i Jagtens Hus på Kalø, og hvordan man brænder for det samme og trækker i samme retning. Så er det nogle utrolige gode underviser, der er sikre i deres holdninger men stadig gode til at lytte til os kursister og vores holdninger. Som jeg har sagt så mange gange på kurserne, det vigtige er at vi alle går efter det samme mål, ikke hvordan vi kommer der til. For folk skal gerne holde ved deres meninger, og vi behøves jo ikke være enige, men gerne ende samme sted. Det gælder for mig både lokalt og nationalt. Husk det gør ikke noget at tænke lidt ud af boksen og måske smide et par andre bolde i luften end dem, de andre forventer. Ny tænkning er vigtigt da alting forandrer sig.

Det er også en fornøjelse at møde så mange ligestillede, der brænder for foreningsarbejde og nye tiltag rundt om i hele landet. Man oplever også, at det er mere eller mindre de samme udfordringer, der er i alle jagtforeninger. En der går meget igen er ”sådan har vi altid gjort ” man har ikke lyst at tænke nyt, men jeg tror det ville styrke mange foreninger. For jagt er ikke som for 40 år siden, ikke engang som for 20 år siden da jeg bestod min jagtprøve og fik mit første jagttegn.

Så har du mod på at bruge et par weekender på nye tiltag og viden, samt møde en masse fantastiske mennesker fra både Jagtens Hus og foreningsfolk fra hele landet, så vil jeg opfordre til at tage Lederuddannelsen, Ledelse af frivillige.

Sigvald Gravesen, Kreds 2

Af kompetencer mener jeg selv, at jeg som kursuskoordinator i Kreds 2 har fået mange nyttige oplysning om mange ting, som jeg kan bruge som koordinator, så jeg kan vejlede andre som har ønsker om at komme på kursus.

Per Jepsen, Kreds 7

Lederuddannelsen har givet mig :

En tro på mig selv.

Et indblik i Danmarks Jægerforbund.

En lyst til at gøre noget, i mit tilfælde buearbejde.

Møder en masse nye fantastiske mennesker.

Og tak til alle underviser og personale omkring lederuddannelsen i gør det sku godt.

Ole Severinsen, Kreds 3

Rigtig god indsigt i DJ’s struktur og opbygning. Meget større viden om naturforvaltning og jagt. Viden om hvilke indflydelsesmuligheder man har som jæger og hvordan man bedst bruger dem. Bedre forståelse for bestyrelsesarbejde og de gruppedynamikker der opstår.

Ud over ovenstående kompetencer har uddannelsen givet et langt større jagtligt netværk, hvilket jeg har stor fornøjelse af. 

Fini Kjærsgaard, Kreds 5

Jeg har fået meget større indsigt i, hvordan jag skal gribe konflikter an, både på sociale medier og i en åben diskussion live. Og også en større viden om, hvordan jeg kan/skal håndtere pressen.

Flemming Nielsen, Kreds 3

Uddannelsen har bl.a. givet mig et godt indblik i hvad DJ er og står for, og givet en masse værktøjer til fremtidig brug i lokalforening, men meget kan også bruges i det civile liv. 

For mit vedkommende har det også været en udfordring at kommer i gennem uddannelsen pga. ordblindhed, men det skal man ikke holde sig tilbage af, folk er klar til at hjælpe hvis der er brug for det, så kan kun sige det har været en go rejse med mange nye venner og jeg skal helt sikkert have flere moduler, når de bliver udbudt

Helena Munkholm, Kreds 7

Det har gjort mig til en bedre og stærkere formand for vores hundeudvalg. Jeg har en meget større indsigt i DJ, og hvad de kan gøre for mig, så jeg kan gøre meget mere for vores lokale forening, jagten og naturen. Men der er stadig en del moduler jeg skal have, så jeg kan blive et endnu bedre aktiv for min forening

Jeanet Knak Fraser, Kreds 2

Jeg har fået stor faglig viden, lige til at komme ned i rygsækken og styrke det daglige arbejde i jagtforeningen, på alle fronter.
Jeg blev tryg i det med at "Vise vejen" for nogen - nye som gamle. Det har også styrket mine nuværende kompetencer på fx konflikthåndteringsfronten og mødeledelse/bestyrelsesarbejde generelt. Her har jeg udviklet mig mere end først antaget.
Uddannelsen er også med til at give den nødvendig viden, det gør at jeg på sigt kan undervise, lære fra mig omkring faget/livsstilen jagt.
Vi er alle forskellige - også om ledere og med hver vores styrke løfter vi i samler flok.
Min person generelt, der ikke altid har samme mening som alle andre og der til tider kan være en hvirvelvind - er præcis noget af det der skal til, for at tænke ud af boksen. Her kommer forløbet virkelig i spil.

Sussie Torné Roed, Kreds 7

DJ's lederuddannelse har givet mig indsigt i hvad DJ står og arbejder for, og har udviklet mine personlige kompetencer så jeg føler mig bedre rustet til dialogen med både jægere, andre interesseorganisationer og dem der ikke bryder sig om jagt. 

Både undervisere og øvrige kursister har øst ud af deres viden, og de opbyggede netværker kommer os alle til gavn. 

Det at få viden og et fælles udgangspunkt, gør at vi alle har målet MEST MULIG JAGT OG NATUR for øje. 

Rummelighed, fakta og respekt for andres meninger er nogle af de grundværdier jeg vil bære med mig. 

Jørgen Hansen, Kreds 4

Uddannelsen har blandt andet givet mig et godt indblik i hvad DJ står for, specielt de ressourcer, der er at trække på ved DJ, når man bliver stillet over for problemstillinger tillidsperson i f.eks. lokalforening. Uddannelse har samtidig givet et meget godt billede af forskellen på at lede ansatte og frivillige. Jeg kan kun anbefale at personer der skal fungere i et tillidsmands arbejde i enten en lokalforening eller et andet sted under DJ at tage uddannelsen.

Søren Beuchert, Kreds 2

Med DJ Lederuddannelsen har jeg opnået god viden indenfor, hvordan forbundet er sammensat, og hvilke muligheder der er for at udnytte det lokale og bredere netværk for i samarbejde gennem bla. jagtforeningerne at gøre en positiv forskel for naturen, vildtet og ikke mindst jægeren. Jeg har ligeledes opnået en bedre forståelse for natur- og vildtforvaltning

 

Steen Riis-Petersen, kreds 6

Jeg har opnået en større indsigt i Danmarks Jægerforbund som organisation, både på den administrative del, hvilke opgaver der løses her, såvel som på den politiske side af organisationen. Det har givet en god forståelse for hvorledes organisationens demokratiske processer fungerer, på godt og ondt. Herunder hvordan strukturen i forbundet har meget stor indflydelse på disse processer, igen på godt og ondt. Desuden har uddannelsen suppleret mine kompetencer som potentiel leder af frivillige. Dette bl.a. gennem de mange diskussioner med såvel underviser som med-kursister. Alt i alt føler jeg, at uddannelsen har opbygget et solidt fundament for mit videre engagement i forbundets politiske arbejde. Om end også i det faglige arbejde.

Erik Grundvad Pedersen, kreds 2

Ledelse af frivillige har givet troen på, at jeg kan fremstå som leder af et projekt og at deltage i ledelse af en lokalforening. Skabe tillid som leder, af et frivillig hold og være iderig.

Jeg har mit hjerte for lokalarbejde, nyjægere og hjorteforvaltningen som jeg har nogle ideer til, men som det er svær at trænge igennem med. At være en del af hjorteforvaltningen er en drøm for mig. Jeg kan sagtens se mig selv i én af kredsens råd, som omhandler aktiv jagtforvaltning eller direkte i kredsbestyrelsen.

Tak for en professionel gennemførelse af kursusforløbet. Jeg glæder mig til, at komme endnu videre i uddannelsen. Det giver ikke blot faglig viden, men også personlig udvikling.

 

Henning Kiil, Kreds 1

Hvad har DJ Lederuddannelsen – Ledelse af frivillige givet dig af kompetencer:

Grundmodulet gav en god indsigt i DJ’s organisation, politikker, love/vedtægter, der bevirker at jeg er blevet mere kompetent til at rådgive/vejlede jagtforeningens bestyrelse og medlemmer i spørgsmål vedr. DJ generelt

Naturforvaltningsmodulet gav en god indsigt og brugbar viden omkring lovgivning og regler for samspillet mellem jagt/jægere og natur, både i privat og offentligt regi.

Pressehåndteringen gav brugbare in-puts til at øge et positivt samarbejde med den lokale presse samt en  indsigt i hvilke medier, der med fordel kan anvendes i jagtforeningens regi. 

Bestyrelsesarbejdet – Her fik jeg især på kruset sammen med hele jagtforeningens bestyrelse en brush up på hvad, vi som bestyrelse især skal have fokus på. Ligeledes fik vi præsenteret brugbare værktøjer, som vi med fordel kunne gøre brug af i det efterfølgende arbejde (hvilket også er blevet implementeret).

Konflikthåndteringen – Her fik jeg brugbare værktøjer til hjælp i hverdagen i dialog med medlemmer, jagtforeningens relationer i lokalsamfundet m.v.

 

Hvilke områder indenfor DJ regi har din primære interesse?

Organisationsarbejdet generelt og især på jagtforeningsniveau / jægerråd


Indenfor hvilket område/organisationsarbejde kunne du se dig selv?

Nyjægere, foreningsarbejde, udvalgsarbejde, naturpleje, formidling (gennem Bliv NaturligVis) og evt. koordinering af DJ ledere i kredsen i takt med at disse færdiggør uddannelsen     

Claus Nør-Jensen, Kreds 1

Alle kursuser har være spændende og lærerige samt udført meget professionelt fra DJ's side.

 I dag efter endt kursus håber jeg, at der mindst skal være en der er sidder i en jagtforeningsbestyrelse, der har gennemgået DJ lederuddannelsen. Der er givet så meget viden om DJ, hjælp til at kunne være en god frivillig leder i et bestyrelse mm.

I kredsregi håber jeg, at alle der sidder der kommer igennem dette.

Det har også givet et andet sammenhold ved at møde andre medlemmer fra andre kredse. 

Personligt synes jeg at man får mest ud af internatkurserne. Det er super dejligt at være på Kalø selv om man kan have lidt vej der til.

 

 

Anders Bang Eskildsen, Kreds 3

Jeg er blevet mere bevidst om hvilke muligheder og fordele, der er i et medlemskab af Danmarks Jægerforbund. Jeg føler mig bedre rustet i mit fremtidige foreningsarbejde og glæder mig til at formidle det, jeg har lært gennem lederuddannelsen. Sammen står vi stærkere og sammen kan vi udrette mere.

Jeg ser os som en form for ambassadører for DJ, efter at have fået dette kendskab til kerneværdierne i forbundet og vil gerne rette en stor tak til alle undervisere, de har hver og en været helt fantastiske at bruge sin fritid med.

Det har været nogle fantastiske weekender vi har haft på Kalø, det har givet mange gode bekendtskaber, kammeratskaber og samarbejdspartnere til fremtidige udfordringer og drift i foreningerne, der har været tid til åbne debatter om de emner vi er blevet undervist i, og det er altid rart at hører om andres gode oplevelser i de lokale foreninger rundt om i landet, det har både givet erfaringer og lyst til nye aktiviteter i mit lokale område.

 

Kai Thygesen, Kreds 3

Efter gennemført DJ Lederuddannelse er jeg i bedre stand til at varetage min post som bestyrelsesmedlem i den lokale jagtforening. Jeg har fået værktøjer til at håndtere konflikter og varetage både foreningens interesser og interessenter internt i organisationen såvel som eksternt i samfundet. Uddannelsen har givet mig indsigt i strukturen i Danmarks Jægerforbund, i naturforvaltning og ledelse a frivillige.

 

 

 

Per T. Knudsen, Kreds 5

 

På DJ Lederuddannelse har jeg fået redskaber til at håndtere mange opgaver, så som hvad forventes der af dig i bestyrelsen, medlemsfastholdelse og ikke mindst konflikthåndtering som ikke kun er brugbar i DJ Lederuddannelsen men i ens dagligdag. Samtidig har uddannelsen givet mig et godt indblik i, hvad det er DJ kan hjælpe medlemmerne med både organisatorisk, naturpleje og ikke mindst alle de dygtige og hjælpsomme medarbejde, der står klar til at hjælpe os medlemmer.

Ole Libak Christensen, Kreds 1

DJ Lederuddannelse har givet mig en solid baggrund for ledelse af frivillige og nogle uundværlige værktøjer, som jeg i mit virke som bestyrelsesmedlem i den lokale jagtforening og dermed som ambassadør for DJ kan benytte mig af i fremtiden.

Jeg havde som udgangspunkt ikke de store forventninger til uddannelsen, da jeg har en akademiuddannelse i ledelse og i dagligdagen er leder i forsvaret og forventede derfor at være godt klædt på i forvejen. Disse antagelser blev dog hurtigt gjort til skamme, for DJ’s lederuddannelse gav ikke blot en grundig introduktion til ledelse. Den gav også nogle solide værktøjer, der er uundværlige hjemme i den lokale forening, når der eksempelvis skal arrangeres større arrangementer, søges om støtte fra private og offentlige fonde, den lokale lodsejer skal rådgives om valg af vildtvenlige tiltag og meget, meget mere.

 

Grundmodul:

Gav en uundværlig gennemgang af opbygningen af DJ’s organisation, virkemåder og arbejdsgange. Dertil lægges en god håndfuld lovstof og ydre påvirkninger, som giver en god ballast når medlemmerne hjemme i den lokale forening kommer med spørgsmål omkring DJ.

Naturforvaltning:

Gav en rigtig god viden omkring samspillet imellem de grønne organisationer og hvorfor modstandere ikke altid er modstandere men ofte kan bruges i en positiv sammenhæng. Derudover gav det en god viden omkring de forskellige naturtyper og vildvenlige planter i Danmark.

Ledelse af frivillige:

Her fik vi en rigtig god introduktion til motivation og ledelse af frivillige, som kan være en udfordring, når en af de større motivationsfaktorer (løn) fjernes. Ydermere fik vi en god gennemgang af hvorledes de forskellige generationer motiveres forskelligt.

Konflikthåndtering 1&2

En grundig gennemgang af konflikters opståen, udvikling og hvilke tiltag man kan gøre for at nedtrappe konflikter.

Mødeledelse:

En grundig gennemgang af de forskellige mødetyper. Herunder planlægning, afvikling og evaluering af disse.

Bestyrelsesarbejde:

En god gennemgang af bestyrelsens sammensætning og forpligtelser.

Strategisk udvikling af en jagtforening:

En god gennemgang af hvordan man får sin lokale forening udviklet i tråd med DJ’s vision.

Medlemsfastholdelse og hvervning.

Et godt indblik i hvordan de forskellige generationer motiveres, fastholdes og hverves til den lokale forening.

Planlægning og udførsel af lokale aktiviteter:

Et godt indblik i hvor meget planlægning og forberedelse et større lokalt arrangement kræver.
Fundraising:

En god introduktion til hvilke fonde man kan søge og hvad fondene ligger vægt på.

Lokal indflydelse på naturpolitik:

Kort introduktion til hvordan man får størst mulig indflydelse på politiske beslutninger i lokalsamfundet.

 

Alt dette tilsammen har givet mig en god ballast til mit arbejde med ny- og juniorjægere både på kreds og lokalforeningsniveau.

Henrik Kragh, Kreds 1

DJ Leder uddannelsen har givet mig en større indsigt i forbundets sammensætning i det organisatoriske arbejde samt vigtigheden af dette. Som frivillig er det vigtigt at have en fornemmelse/indblik i organisationen. Arbejder man i jagtforeningsregi er der dele af uddannelsen som hjælper og styrker dig som person. 

Bestyrelsesarbejde:

Her fik jeg styrket mit kendskab omkring vigtigheden i at have styr på vedtægterne; "Hvad er vores formål, hvad må vi, hvad kan og må det enkelte medlem, hvordan former vi bestyrelsen, Skal vi have direkte valg af formand, kasserer eller ej? Hvilke kompetencer og ansvar har det enkelte medlem. 

Omkring arbejdet med frivillige:

Jeg er slet ikke i tvivl om, hvor vigtigt det er at have frivillige. Har vi ikke disse, vil vi bukke under og ophører med at eksistere som forbund/forening. De frivillige kræfter styrker sammenholdet, og i disse nye tider, bliver det sværere og sværere at fastholde vores medlemmer - vi skal være med til at styrke dette.

Naturforvaltningskurset var meget interessant. Her blev jeg for alvor oplyst omkring emner som ikke tidligere har haft min interesse; Lovgivning, paragraffer, vigtigheden i forhold til at pleje vores natur, både for jægerens skyld, men også for de som ikke har interesse i jagten. Vi skal huske at være jagten og naturens ambassadører, skabe gode historier og relationer. Vi skal ikke kun kendes på de dårlige historier, men også de gode.

På de seneste kurser "Spor 2", fik jeg især styrket mine kompetencer omkring mødeledelse og konflikthåndtering, her tager jeg også ny lærdom med over i mit erhvervsmæssige arbejde.

Min DJ leder rejse startede før Corona. Helt tilbage i 2020 deltog jeg i modulet "Fundraising" - har man som forening brug for økonomiske støtte til større investeringer, er det klart et kursus man kan hente hjælp og støtte i. Man gives værktøjer i, hvordan man kan søge og hvor. 

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til alle de som har krydset min vej under uddannelsen. Der er kommet mange nye venskaber under slagets kamp, og der er dannet nye netværk. Internatkurserne har især haft en kraftig del i dette.

 

Grethe Jacobsen, Kreds 1

Større viden om alle områder som modulerne dækker over. 

Redskaber til at stå og agere i krydsfeltet som Kredsformand, hvor opgaverne er mangeartede. 

Praktiske værktøjer i forhold til såvel konflikthåndtering samt anvendelse af sociale medier, herunder planlægning af informationskampagner. 

Selvindsigt og dybere forståelse for arbejdet med frivillige i organisationen. 

Min motivation ligger på organisationsudvikling.

Planlægning og ledelse af processer frem mod et fælles løft. Gerne undervisning, vejledning eller sparring der hvor der er behov. 

Jeg kan li’ at se organisationer, fællesskaber, og mennesker vokse i fælles læring ved hjælp af fælles mål og fælles kerneopgave. 

Der er så mange gode initiativer derude allerede, som blot kræver et my af understøttelse for at skinne ud over scenekanten. 

 

Slutbemærkning: 

Mon netværk hører under kompetencer? - Hvis ja! Så er det en stor bonus på disse uddannelser at udvide sit netværk af kompetente og sprudlende frivillige og virkelig topmotiverede undervisere. Alle med “Anden” på brystet og i hjertet. TAK til alle på min vej. 

Selvom jeg er færdiguddannet som “DJ-Leder”, tager jeg afsted til mange af de resterende moduler og jeg håber virkelig at se DIG der også. Det er det hele værd og mere til. VI SES. :-)

Jens Kristian Dahl, Kreds 3

Det har været en spændende vej gennem uddannelsen. Jeg har fået indblik i mange aspekter i DJ`s struktur og ledelse og opbygget et super netværk med ligesindede. 

Mads Søholm Secher, Kreds 7

DJ Lederuddannelsen har givet mig en række værktøjer, både teoretiske og praktiske til at agere som leder af frivillige. Det gælder både forståelse af organisationer og mennesker som individer, herunder motivation, og hvorfor vi handler, som vi gør. Udover værktøjerne har deltagelsen på lederuddannelsen også givet mig et landsdækkende netværk af andre frivillige ledere.

Mikael Sigurt Bruusgaard, Kreds 1

Lederuddannelsen har givet mig store kompetencer og viden inden for det bestyrelsesarbejde, jeg er en del af både i mine lokale jagt- og flugtskydningsforening. Det har vist mig, hvor mange muligheder vi i virkeligheden har i forhold til den viden, vi nu sidder med i de forskellige foreninger, både af kompleksitet, potentialer og idéer til virket for en bestyrelse. Vi kan gøre så meget for vores medlemmer i foreningen med den uddannelse og viden, vi får fra jægerforbundet, hvis vi bruge den i vores lokale foreningers virke.

Samtidig har det personligt givet mig en god erfaring, viden og netværk, som jeg kan bruge i forhold til alt det frivillige arbejde jeg er indblandet i og en god viden om mig selv som leder, og hvad jeg skal arbejde med på det personlige plan, for at udvikle mig som person og leder.