Uddannede DJ Ledere

Christina Wackers, Lammefjordens Jagtforening, kreds 7

Jeg valgte at tage lederuddannelsen i Danmarks Jægerforbund, da jeg IKKE er jæger, men har været hundeinstruktør siden 2017, hvor jeg også blev medlem af DJ. Så jeg meldte mig for at finde ud af, hvilken organisation jeg var blevet medlem af.
Det har været en rejse fra at vide lidt om jagthunde og drivjagt til at finde ud af, hvilken stor og bredt favnende organisation jeg er medlem af. Jeg kan kun anbefale alle at tage uddannelsen; det har helt klart udviklet mig som person og givet mig et kæmpe indblik i, hvad Danmarks Jægerforbund er for noget.
Når der bliver udbudt flere moduler i kreds 7, vil jeg klart være med.

Ole Jervin, kreds 7

Det giver en stor indsigt i, hvad det er, vi tilbyder frivillige i DJ. Det er et godt redskab, også så man kan være en ambassadør for uddannelsen. Det er et værktøj, som alle i DJ kunne have glæde af. For mig er det en styrkelse af motivationen for frivilligt arbejde i DJ.

Nicolaj Pedersen, Ramløse Jagtforening, kreds 7

Uddannelsen har betydet for mig, at jeg har fået en større indsigt i DJ's interesser og muligheder. Og på det personlige plan har jeg lært mig selv bedre at kende i forhold til ledelse af andre personer. Så alt i alt en meget interessant og anbefalingsværdig uddannelse.

Jan Huniche Bastiansen, Lammefjordens Jagtforening, kreds 7

Uddannelsen har givet mig meget større indsigt i hvad Jægerforbundet er, og hvem VI er.
Da jeg startede på uddannelsen valgte det meste af vores bestyrelse at tage udfordringen sammen. Dette kan kun anbefales! Det styrker samarbejdet, forståelsen, og man har altid nogen at sparre med bagefter.
En ting er, at jeg nu officielt er igennem uddannelsen, men det stopper ikke her for mig. Da der er rigtig mange gode moduler, som jeg ikke har været på endnu, fortsætter jeg med at tage diverse moduler, når de bliver udbudt. Måske kunne jeg endda finde på at tage nogen af dem igen til næste år.

Ulrik Christensen, Tanderup Sogns Jagtforening, Kreds 5

Uddannelsen har bla. givet mig et godt indblik i hvad DJ er og står for, og en god forståelse for de ressourcer, der er at trække på ved DJ, når man som f.eks. lokalforeningsformand bliver stillet over for problemstillinger.

Jeg har fået en masse værktøjer til at møde mennesker, både dem der er for jagt og jægere, og dem der ikke er.

Uddannelsen har også givet indblik i, hvor forskelligt jagt og jægere er i et land som Danmark, når man har været på kurser og mødt kursister fra hele landet.

 

Dorthe Fallesen Frimann, kreds 4

Lederuddannelsen kan varmt anbefales til alle medlemmer af DJ som ønsker større indsigt i vores faglige organisation, da man på uddannelsen får øget sine personlige og faglige kompetencer på flere niveauer så det gavner vores fællesskab for jagtens sag mest muligt. Som kursist, får man redskaber der styrker det daglige virke for forening/er og forbund igennem yderst faglig og kompetent undervisning fra ledelse og administration. Ligeledes får man øget sit netværk på tværs af alle 8 kredse og man gennemgår en stor personlig udvikling der kun bidrager positivt også uden for DJ. Derved man får øget gennemslagskraft i alt lige fra forening, jægerråd, kreds og forbund. 

Lederuddannelsen er det bedste som jeg personligt har deltaget i, siden jeg tog jagttegn og meldte mig ind i Danmarks Jægerforbund i 2012. Planen er nu at gennemføre en komplet lederuddannelse og fortsætte på de øvrige moduler.

Lederuddannelsen kan kun anbefales, for man bliver aldrig for klog til at kunne lære noget mere, aldrig for gammel til at kunne lære noget nyt og man må aldrig blive for sat i sine vaner til ikke at ønske større indsigt både personligt og fagligt. 

Der kan kun siges meget positivt om uddannelsen.

Jens Fuglsang, Haunstrup Jagtforening, kreds 2

I min uddannelse igennem Jægerforbundet har jeg fået meget mere, end jeg kunne have forventet. Jeg har fået et kæmpe indblik i forbundet, og hvordan man på bedste vis bruger alle de kompetencer, som bliver stillet til rådighed af samme.

Jeg har lært meget om mig selv. Jeg har lært at lytte og bruge det som en styrke, jeg har lært at selvom man er uenige, kan man stadig finde fælles mål og visioner og til sidst har jeg lært utrolig meget om ledelse af andre mennesker. Selvom jeg ikke er mere end 20 år gammel, føler jeg, at jeg kan påtage mig tillidsposter i forbundet med selvtillid og troen på, at jeg er kompetent til opgaven.

Den uddannelse som DJ stiller frit til rådighed for deres medlemmer, vil jeg varmt anbefale til alle. Underviserer og andre medstuderende er alle super engagerede og gør alle noget for at uddannelsen bliver til noget, som man kan bruge i sit frivillige arbejde.

 

 

Carsten Holm Clausen, Harlev Jagtforening, kreds 3

Uddannelsen har givet et endnu bedre indblik i DJs organisation og dens muligheder. Jagtens hus er fuld af mennesker, der sætter en ære i at lytte og skubbe så vi i højere grad trækker i samme retning. Og vil hellere end gerne hjælpe os i foreninger, råd og udvalg, med de udfordringer vi møder.

Jeg har fået et større indblik i det ansvar, vi tager når vi sidder i- eller træder ind i en bestyrelse. Det har givet et par ”Aha” oplevelser, vil klart anbefale andre frivillige at tage denne uddannelse eller tage de moduler, der har ens interesser. 

Det har været en rigtig spændende rejse, der har udviklet, inspireret og givet mig, en bedre fornemmelse for egne styrker og svagheder. Har fået flere værktøjer til at motivere andre og gøre dem bedre, samt øget den energi, der motiverer mig selv.

Jeg har været sammen med nogle helt fantastiske mennesker, der er fulde af energi og drive. Netværket er udvidet med mennesker fra hele landet som til sammen har prøvet de fleste udfordringer, vi som frivillige i Danmarks Jægerforbund kan komme ud for. 

 

Rasmus Kristensen, kreds 5

Kompetencer efter uddannelsen:

Indblik i strukturen i Jægerforbundet.

Indblik i hvordan Jægerforbundet får deres ideer og forslag igennem til jægerne og til politikerne. 

Orientering om regler og hvordan en bestyrelse samsættes og arbejder.

Torben Roldhave, Lammefjordens Jagtforening,          Kreds 7

Jeg har fået en større forståelse af mine egne kompetencer, er blevet meget bedre til at uddelegere opgaver, og har fået mere tålmodighed i debatter. Som følge af dette er det blevet meget nemmere at arbejde i bestyrelsen.

Arbejdet som Skydebaneformand er også blevet nemt, skydeudvalget har udtalt, at de har oplevet, at jeg har ændret min måde at tale og agere på i positiv retning efter at have deltaget i leder uddannelsen. Jeg har fået et bedre kendskab til Jægerforbundets struktur og arbejde. 

Så alt i alt er der kun at sige til alle: Kom nu i gang med den lederuddannelse, den er super.

Karsten Klint, Ansager Jagtforening, Kreds 4

Lederuddannelsen har givet mig indsigt i, hvad der foregår i Jagtens Hus på Kalø, og hvordan man brænder for det samme og trækker i samme retning. Så er det nogle utrolige gode underviser, der er sikre i deres holdninger men stadig gode til at lytte til os kursister og vores holdninger. Som jeg har sagt så mange gange på kurserne, det vigtige er at vi alle går efter det samme mål, ikke hvordan vi kommer der til. For folk skal gerne holde ved deres meninger, og vi behøves jo ikke være enige, men gerne ende samme sted. Det gælder for mig både lokalt og nationalt. Husk det gør ikke noget at tænke lidt ud af boksen og måske smide et par andre bolde i luften end dem, de andre forventer. Ny tænkning er vigtigt da alting forandrer sig.

Det er også en fornøjelse at møde så mange ligestillede, der brænder for foreningsarbejde og nye tiltag rundt om i hele landet. Man oplever også, at det er mere eller mindre de samme udfordringer, der er i alle jagtforeninger. En der går meget igen er ”sådan har vi altid gjort ” man har ikke lyst at tænke nyt, men jeg tror det ville styrke mange foreninger. For jagt er ikke som for 40 år siden, ikke engang som for 20 år siden da jeg bestod min jagtprøve og fik mit første jagttegn.

Så har du mod på at bruge et par weekender på nye tiltag og viden, samt møde en masse fantastiske mennesker fra både Jagtens Hus og foreningsfolk fra hele landet, så vil jeg opfordre til at tage Lederuddannelsen, Ledelse af frivillige.

Sigvald Gravesen, Kreds 2

Af kompetencer mener jeg selv, at jeg som kursuskoordinator i Kreds 2 har fået mange nyttige oplysning om mange ting, som jeg kan bruge som koordinator, så jeg kan vejlede andre som har ønsker om at komme på kursus.

Per Jepsen, Kreds 7

Lederuddannelsen har givet mig :

En tro på mig selv.

Et indblik i Danmarks Jægerforbund.

En lyst til at gøre noget, i mit tilfælde buearbejde.

Møder en masse nye fantastiske mennesker.

Og tak til alle underviser og personale omkring lederuddannelsen i gør det sku godt.

Ole Severinsen, Kreds 3

Rigtig god indsigt i DJ’s struktur og opbygning. Meget større viden om naturforvaltning og jagt. Viden om hvilke indflydelsesmuligheder man har som jæger og hvordan man bedst bruger dem. Bedre forståelse for bestyrelsesarbejde og de gruppedynamikker der opstår.

Ud over ovenstående kompetencer har uddannelsen givet et langt større jagtligt netværk, hvilket jeg har stor fornøjelse af. 

Fini Kjærsgaard, Kreds 5

Jeg har fået meget større indsigt i, hvordan jag skal gribe konflikter an, både på sociale medier og i en åben diskussion live. Og også en større viden om, hvordan jeg kan/skal håndtere pressen.

Flemming Nielsen, Vivild jagtforening, Kreds 3

Uddannelsen har bl.a. givet mig et godt indblik i hvad DJ er og står for, og givet en masse værktøjer til fremtidig brug i lokalforening, men meget kan også bruges i det civile liv. 

For mit vedkommende har det også været en udfordring at kommer i gennem uddannelsen pga. ordblindhed, men det skal man ikke holde sig tilbage af, folk er klar til at hjælpe hvis der er brug for det, så kan kun sige det har været en go rejse med mange nye venner og jeg skal helt sikkert have flere moduler, når de bliver udbudt

Helena Munkholm, Kreds 7

Det har gjort mig til en bedre og stærkere formand for vores hundeudvalg. Jeg har en meget større indsigt i DJ, og hvad de kan gøre for mig, så jeg kan gøre meget mere for vores lokale forening, jagten og naturen. Men der er stadig en del moduler jeg skal have, så jeg kan blive et endnu bedre aktiv for min forening

Jeanet Knak Fraser, Kreds 2

Jeg har fået stor faglig viden, lige til at komme ned i rygsækken og styrke det daglige arbejde i jagtforeningen, på alle fronter.
Jeg blev tryg i det med at "Vise vejen" for nogen - nye som gamle. Det har også styrket mine nuværende kompetencer på fx konflikthåndteringsfronten og mødeledelse/bestyrelsesarbejde generelt. Her har jeg udviklet mig mere end først antaget.
Uddannelsen er også med til at give den nødvendig viden, det gør at jeg på sigt kan undervise, lære fra mig omkring faget/livsstilen jagt.
Vi er alle forskellige - også om ledere og med hver vores styrke løfter vi i samler flok.
Min person generelt, der ikke altid har samme mening som alle andre og der til tider kan være en hvirvelvind - er præcis noget af det der skal til, for at tænke ud af boksen. Her kommer forløbet virkelig i spil.

Sussie Torné Roed, Jernløse Jagtforening, Kreds 7

DJ's lederuddannelse har givet mig indsigt i hvad DJ står og arbejder for, og har udviklet mine personlige kompetencer så jeg føler mig bedre rustet til dialogen med både jægere, andre interesseorganisationer og dem der ikke bryder sig om jagt. 

Både undervisere og øvrige kursister har øst ud af deres viden, og de opbyggede netværker kommer os alle til gavn. 

Det at få viden og et fælles udgangspunkt, gør at vi alle har målet MEST MULIG JAGT OG NATUR for øje. 

Rummelighed, fakta og respekt for andres meninger er nogle af de grundværdier jeg vil bære med mig. 

Jørgen Hansen, Kreds 4

Uddannelsen har blandt andet givet mig et godt indblik i hvad DJ står for, specielt de ressourcer, der er at trække på ved DJ, når man bliver stillet over for problemstillinger tillidsperson i f.eks. lokalforening. Uddannelse har samtidig givet et meget godt billede af forskellen på at lede ansatte og frivillige. Jeg kan kun anbefale at personer der skal fungere i et tillidsmands arbejde i enten en lokalforening eller et andet sted under DJ at tage uddannelsen.

Søren Beuchert, Kreds 2

Med DJ Lederuddannelsen har jeg opnået god viden indenfor, hvordan forbundet er sammensat, og hvilke muligheder der er for at udnytte det lokale og bredere netværk for i samarbejde gennem bla. jagtforeningerne at gøre en positiv forskel for naturen, vildtet og ikke mindst jægeren. Jeg har ligeledes opnået en bedre forståelse for natur- og vildtforvaltning

 

Steen Riis-Petersen, kreds 6

Jeg har opnået en større indsigt i Danmarks Jægerforbund som organisation, både på den administrative del, hvilke opgaver der løses her, såvel som på den politiske side af organisationen. Det har givet en god forståelse for hvorledes organisationens demokratiske processer fungerer, på godt og ondt. Herunder hvordan strukturen i forbundet har meget stor indflydelse på disse processer, igen på godt og ondt. Desuden har uddannelsen suppleret mine kompetencer som potentiel leder af frivillige. Dette bl.a. gennem de mange diskussioner med såvel underviser som med-kursister. Alt i alt føler jeg, at uddannelsen har opbygget et solidt fundament for mit videre engagement i forbundets politiske arbejde. Om end også i det faglige arbejde.

Erik Grundvad Pedersen, kreds 2

Ledelse af frivillige har givet troen på, at jeg kan fremstå som leder af et projekt og at deltage i ledelse af en lokalforening. Skabe tillid som leder, af et frivillig hold og være iderig.

Jeg har mit hjerte for lokalarbejde, nyjægere og hjorteforvaltningen som jeg har nogle ideer til, men som det er svær at trænge igennem med. At være en del af hjorteforvaltningen er en drøm for mig. Jeg kan sagtens se mig selv i én af kredsens råd, som omhandler aktiv jagtforvaltning eller direkte i kredsbestyrelsen.

Tak for en professionel gennemførelse af kursusforløbet. Jeg glæder mig til, at komme endnu videre i uddannelsen. Det giver ikke blot faglig viden, men også personlig udvikling.