Nationalparker

I Danmark er der fire nationalparker: Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Skjoldungerne. Desuden er arbejdet i gang med at etablere Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalparkerne omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget for os danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning. Det er meningen, at nationalparkerne under ét skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.

Nationalpark Thy

Århundreders sandflugt har skabt landskabet i Nationalpark Thy. Her kan man opleve klitheden, som kun findes ganske få andre steder i verden, og komme tæt på den kulturhistorie, der knytter sig til livet langs vestkysten.

Nationalpark Thy

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge fortæller historien om, hvordan det danske landskab blev skabt tilbage i istiden. Bosætninger fra den tidligste stenalder sætter sit præg på områdets kulturhistorie.


Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Tidevandets rytme skaber grobund for et unikt økosystem, og området er rasteplads for mange vandfugle, og yngleplads for den spættede sæl.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land er præget af fjordlandskabet i og omkring Roskilde Fjord, samt Gamle Lejres kulturhistorie. Ifølge sagnene var det her Skjoldungerne regerede og samlede Danmark.

Nationalpark Skjuldungernes Land

Fælles for nationalparkerne er, at der udover bevarelsen og forbedringen af natur- og kulturhistoriske værdier også satses på at fremme mulighederne for friluftsaktiviteter og den erhvervsmæssige udvikling.

Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i enten nationalparkbestyrlserne eller nationalparkrådene for de fire nationalparker.