Mågefugle

Mågefugle er alsidige kystfugle, som færdes overalt, fra byer til lossepladser og det åbne hav. Generelt er måger store fugle med lange smalle vinger. De er sociale fugle, som for det meste yngler i kolonier. Det gør dem i stand til kollektivt at forsvare ynglekolonien – noget som mange andre fuglearter nyder godt af. Måger bygger enkle reder på jorden, typisk i fordybninger i græs eller anden  bevoksning.

Mågerne bliver generelt sent kønsmodne, og fjerdragten er først udfarvet i 3-4 års alderen. Ungfuglene er brunplettede. Måger er afhængige af at kunne flyve hele året, og de skifter derfor svingfjerene løbende. Af samme grund kan de se noget ”afpillede” ud på visse tidspunkter af året.

De store mågearter, også kaldet havmågerne, ses primært nær kysten, hvor de blandt andet lever af muslinger, krabber og fisk, som er skyllet op på stranden. De er udprægede opportunister (altædende), og man ser derfor måger inde i landet, hvor de lever af landbrugsafgrøder, affald og lignende.

Omsætningen i en mågebestand er relativt langsom: De får små kuld, bliver sent kønsmodne og kan ofte blive gamle.

Sildemåge (Larus fuscus)

Svartbag (Larus marinus)

Sølvmåge (Larus argentatus)