Naturforvaltning er 2. modul af de obligatoriske moduler. Modulet afholdes som internatkursus 3-4 gange årligt i Jagtens Hus.

 

Formål og indhold 

At opnå forståelse for naturforvaltningen i Danmark og kendskab til de internationale forpligtelser og ansvar i den sammenhæng.

Emnerne er:

  • Lovgivning: Jagt, vildt, planlov, naturbeskyttelsesloven
  • Jagtens værdi. Socialt, økonomisk og biologisk
  • Bæredygtighed
  • Vildtforvaltningsrådets arbejde