Om Danmarks Jægerforbund

Med 857 lokale jagtforeninger og 92.385 medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for god jagt i generationer. Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.

Vi har tætte samarbejder med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, og vi har sæde i stort set alle kommunale grønne råd. Vi har stærke relationer til landets andre grønne organisationer, og vi samarbejder med offentlige og private organisationer inden for miljø og natur, landbrug og skovbrug, samt afsætning og anvendelse af vildt.

Internationalt arbejder vi på at påvirke de stadig flere beslutninger i EU, der bestemmer vilkårene for jagten i Danmark. Det gør vi i samarbejde med især jagt- og naturorganisationer i det nordlige Europa og med FACE, som er den europæiske paraplyorganisation i Bruxelles for jægerorganisationer i EU.

Jægerforbundets afdelinger

Danmarks Jægerforbund er beliggende i Jagtens Hus på Djursland, hvor ca. 55 ansatte har til huse.

Danmarks Jægerforbunds administration er organiseret i fire afdelinger:

  • Direktionen: Varetager den øverste administrative ledelse af Jægerforbundet.
  • Rådgivning og Uddannelse: Arbejder med vildtforvaltning, vildtbiologisk og jagtfaglig ekspertise, samt jagtrelaterede aktiviteter. Afdelingen administrerer også Vildtforvaltningsskolen. Afdelingen planlægger og udfører aktiviteter vedr. jagtfaglige kurser og uddannelser, hunde, våben og skydning, og vildt som råvarer.
  • Politik og Kommunikation: Arbejder med jagtpolitik og administrativ support og står for Jægerforbundets egne medier og pressekontakt.
  • Medlemsservice og Intern Service: Ansvarlig for at servicere Jægerforbundets medlemmer bedst muligt, medlemsregistrering, økonomi, it samt facility.

Sammen formidler vi viden, vi varetager interesser og yder service for at give oplevelser, medvirker til en bedre natur samt arbejder på at bevare retten til jagt.

Du kan se hvordan dit kontingent fordeles i organisationen her