Claus Lind Christensen, kandidat til posten som formand for DJ

Hvem er du?

Jeg er født 20. december 1969. Siden 2012 har jeg været formand i Danmarks Jægerforbund, hvor jeg før da, har siddet i forskellige udvalg og været aktiv i jagtforeninger. Jeg er uddannet maskintekniker og diplomleder og har en fortid i danske produktionsvirksomheder. Privat bor jeg i Vejle med min kone Jonna og min datter Anne-Christine. Derudover har jeg en søn, Christoffer, som er fløjet fra reden.

Når det kommer til jagt, dyrker jeg de fleste jagtformer med hagl og riffel, men jeg holder nok mest af trækjagten og fællesskabet omkring jagten. Og så ynder jeg at jage med min hund Bailey, som er en Kleiner Münsterländer.

Hvad vil du arbejde for som formand for DJ?

Jeg vil arbejde for at sikre jagten i fremtiden. At vi som jægere også kan gå på jagt ”i morgen”, så at sige. Det betyder, at vi som forbund skal have det lange lys på, og arbejde målrettet på, at fremtidige generationer også kan gå på jagt i et samfund der accepterer jagten. Nøglen til at opnå dette ligger i vores politiske retning:

  • DJ er på naturens og vildtets side.
  • Et sundt dyreliv er jagtens grundlag.
  • DJ´s jægere har en god jagtetik og er kompetente jægere.

Jeg stiller ofte mig selv spørgsmålet, om den beslutning jeg er ved at træffe, er på naturens og vildtets side. Hvis ikke den er det, må jeg træffe en anden beslutning, og jeg tror, at det er utroligt vigtigt, at vi alle i forbundet har disse retninger for øje, for at sikre fremtidens jagt.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

At arbejde for, at jagten fortsat er bæredygtig, arbejde for bedre levesteder for vildtet samt fastholde og udvikle accepten af jagten i befolkningen. Det er for mig de vigtigste opgaver, vi står overfor. Til det formål skal vi aktivt arbejde med vores strategiske mål:

  • Vi bevarer og udvikler mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark
  • Vi styrker jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation.

For at nå de strategiske mål, skal vi blive endnu dygtigere til kommunikation, interessevaretagelse, uddannelse og dannelse af jægere og så skal vi blive økonomisk stærkere. Som jeg ser det, er det her vores fokus skal ligge de næste fire år. Dette vil være væsentligt for at sikre god jagt i generationer.