Uacceptabelt at hemmeligholde rapport

Dansk Ornitologisk forening har i dag offentliggjort en af Miljø- og Fødevareministeriet hidtil hemmeligholdt kritisk rapport om havvindmøllepark ved Omø. Læs mere

Uacceptabel stramning

Trods tidligere processer i Vildtforvaltningsrådet har Miljø- og Fødevareministeriet valgt både at følge et enkelt medlems ændrede kurs i deres høringssvar og slavisk at følge EU-Kommissionens nye fortolkning af retningslinjerne i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Sidstnævnte er sket uden at hverken inddrage eller orientere Vildtforvaltningsrådet.... Læs mere

Nyt våbensystem skal føre PAC ind i digital tidsalder

Snart skal det være slut med langsommelige indtastninger, mails med scannede samtykkeerklæringer og uoverskuelige procedurer i Politiets Administrative Center. Læs mere

Arealkrav: Vi jægere må se indad

Formand for DJ’s hjortevildtudvalg mener, at vedtagelsen om arealkravet er en konsekvens af, at jægerne ikke er lykkedes med at komme med brugbare jagtetiske løsninger. Læs mere