Mårhundeprojektet

Danmarks Jægerforbund har uddannet mårhundereguleringsjægere, der er specialiserede i at fange og aflive mårhunde. Mårhunden er en invasiv art.

I Danmarks Jægerforbund findes der pt. 22 aktive mårhundereguleringsjægere. En mårhundereguleringsjæger er en tillidsmand fra Danmarks Jægerforbund, der har gennemgået en speciel uddannelse, så vedkommende er i stand til at opspore og fange mårhund.

Ser du en mårhund opfordres du til, at rette henvendelse til den mårhundereguleringsjæger, der er tættest på dig. Du kan se på kortet her, hvem der er bosat tættest på den lokalitet, hvor du har set mårhunden.

Det er bedst at rette direkte henvendelse til mårhundereguleringsjægeren og ikke forsøge at opspore mårhunden på egen hånd. Det kan være med til at forringe chancerne for succes, når mårhundereguleringsjægeren når frem til stedet.

Projektet støttes økonomisk af Miljøstyrelsen. 

Find flere informationer om mårhunden på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du finder din nærmeste mårhundereguleringsjæger her