Danmarks vildt

Viden om Danmarks vilde dyr og natur er en af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund. Vi arbejder med at øge vores viden om vildt for at sikre bæredygtige bestande og vildtvenlige landskab.

I Danmarks Jægerforbund tror vi på, at mest mulig viden om Danmarks natur og vilde dyreliv kan sikre bæredygtige bestande og et vildtvenligt landskab.

Derfor har vi løbende flere projekter i gang, som i det lange løb skal sikre mest mulig jagt og natur.

Vi har organiseret vores arbejde med Danmarks vildt i tre søjler: Markvildtet, trækvildtet og hjortevildtet. Her kan du få et indblik i vores holdninger, forskning, projekter og politiske arbejde indenfor de tre søjler. Der vil også være samlet relevant viden under de tre søjler.

Politisk er hver søjle bundet op på et tilsvarende udvalg, som ledes af et hovedbestyrelsesmedlem.

På disse sider finder du også:

Markvildt

Trækvildt

Hjortevildt