Prøveregler

DJU's Fælles markprøveregler

(SJD's markprøveregler)

DJU's Fælles markprøveregler - ikrafttrædelse 22. maj 2017

 

Apporteringsprøveregler for jagthunde

 

 

Såfremt du ønsker at udskrive apporteringsreglerne, skal du først downloade pjecen som en pdf fil

Regler for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøver og Forbundsmesterskab