Aflysninger ifm. corona-virus

Siden er senest opdateret 02-04-2020.

I øjeblikket er der mange arrangører, der spørger sig selv, om deres arrangement bør aflyses. Det er forståeligt. Rådet fra Danmarks Jægerforbund er, at arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. 

Hvis I aflyser et arrangement, der er opslået på hjemmesiden, anbefaler vi, at I fjerner det fra aktivitetsoversigten samt sender en mail med besked om aflysningen til corona@jaegerne.dk. Så opdatere vi listerne herunder. Listerne opdateres således løbende.

Læs jægerforbundets anbefalinger vedr. COVID-19 (corona)

Aflyste arrangementer i kredsene

Aflyste aktiviteter

Forbundsmesterskaber (FM):

 • 23/5 Forbundsmesterskab i Jagthornsblæsning
 • 13/6 Forbundsmesterskab i Natur- og Jagtsti

Aflyste kurser og foredrag

Censor-kursus:

 • 15/3 Hagested Gislinge Jagtforening

Dialogmøde om udsætning og opdræt

 • 23/4 Sport- og Kulturcenter Brovst

DJ Lederuddannelse:

 • 2/4 - 4/4 Naturforvaltningsmodul, Jagtens Hus

Eftersøgning af hjortevildt:

 • 25/4 og 26/4 Thaisen Hus, Ringe

Efteruddannelse af terræn- og prøveledere:

 • 23/3 Jagtens Hus, Kalø

Flugtskydningsinstruktør:

 • 14/3 og 15/3 Salling Jagtforenings flugtskydebane
 • 4/4 og 5/4 Flugtskydningsbanen Ruskjær
 • 4/4 og 5/4 Bornholms Jagtcenter
 • 18/4 og 19/4 Hagested-Gislinge Jagtforening

Foredrag om invasive rovpattedyr:

 • 12/3 Ulstrup/Vester Velling Jagtforening
 • 16/3 Kliplev voksenundervisning
 • 18/3 Skelde Jagtforening
 • 19/3 Vammen Jagtforening
 • 19/3 Stoholm og Omegns Jagtforening

Genladningskursus:

 • 4/4 Østjysk Våbenhandel

Instruktionsteknik:

 • 14/3 Københavns Skyttecenter
 • 19/4 Stoholm

Kursus i invasive rovpattedyr:

 • 28/3 Odder Jagtforening
 • 29/3 Fjerritslev, Klim, Haverslev, Kettrup Jagtforening

Riffelinstruktør, faglig del:

 • 28/3 og 29/3  Svendborg Jagtforening
 • 28/3 og 29/3 Københavns Skyttecenter
 • 4/4 og 5/4 Riffelbanen i Ruskær

Regulering af invasive rovpattedyr:

 • 27/3 og 28/3 Åbenrå Jægerråd

Skydeleder, riffel:

 • 13/3 Allingåbro Skytteforenings flugtskydebane
 • 27/3 Svendborg Jagtforening
 • 27/3 Københavns Skyttecenter
 • 3/4 Riffelbanen i Ruskjær

Strejfning af pelsvildt:

 • 20/3 Jagtens Hus, Kalø

 Udsætning af fjervildt:

 • 4/4 Skørringe Gods
 • 18/4 Julianelyst
 • 25/4 Ranglemølle Gods

Udsætningskursus:

 • 26/3 Julianelyst i Østbirk

Vildtsygdomme og hygiejne:

 • 17/3 Strandager Jagtforening
 • 23/3 Sdr. og Nr. Ønlev Jagtforening
 • 24/3  Aarsegnens Jagtforening
 • 25/3 Rødekro og Omegns Jagtforening
 • 30/3 Dansk Torpare
 • 14/4 Fredericia & Omegns Jagtforening
 • 15/4 Sæby og Omegns Jagtforening
 • 20/4 Sæby og Omegns Jagtforening
 • 22/4 2020 Oksbøl og Omegns Jagtforening