Terrænpleje for trækvildt

Etablering af vådområder og pleje af eksisterende er ofte helt afgørende for at tilgodese en række ænder, gæs og vadefugle. Ofte kan terrænplejetiltag knyttet til trækvildt kombineres med hensyn til miljøforbedringer i landbruget.

Der kommer mere information om kurset snarest.

 

Opret et kursus i din jagtforening 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursuafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk