Trækvildt – optimer levestederne for ænder, gæs og vadefugle

Få indsigt i hvordan Landbrugsstøtteordningerne kan medvirke til at skabe levesteder for ænder, gæs og vadefugle, og samtidig skabe bufferzone overfor tab af næringsstoffer, så det sikrer et bedre miljø.

Der vil komme mere information om kurset senere.

 

Tilmeld dig Trækvildt - optimer levestederne for ænder, gæs og vadefugle

Du tilmelder dig kurset ved at søge på Trækvildt i vores kursuskalender. Du finder kursuskalenderen her.

Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.