OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. maj 2022

DJ er blevet medlem af European Bowhunter Federation

Som såkaldt associated member i den europæiske bueføderation deltager DJ i de mange vigtige snakke om buejagten i Europa.

Danmarks Jægerforbunds buepolitiske udvalg har i februar måned søgt og medlemsskab af European Bowhunter Federation - også kaldet EBF. Denne ansøgning er nu blevet behandlet på EBF's bestyrelsesmøde med et positivt resultat. Dermed er vi nu medlem af EBF.

Jægerforbundet kommer til at deltage som et såkaldt associated member, hvilket betyder at vi vil modtage al information og deltage i snakke om buejagten i Europa. Dog får vi ikke den mulighed for at være stemmeberettiget, da der kun må være én buejagtorganisation pr. land, der kan dette. I Danmark er Foreningen af Danske Buejægere (FADB) således allerede stemmeberettiget medlem.

Det er meget vigtigt at vi hjælper hinanden med de erfaringer, der kommer fra de forskellige lande, og holder en tæt kontakt og dialog omkring buejagten, ikke mindst i de lande hvor muligheden for at få indført buejagt støttes på bedste måde. Jægerforbundets buepolitiske udvalg ser frem til et godt samarbejde med EBF og siger tak for denne mulighed.