Fordele ved fusion mellem FADB og DJ

Formand for Foreningen Af Danske Buejægere (FADB), Jørgen Vester, beskriver her målet med en mulig fusion mellem FADB og Danmarks Jægerforbund. Læs mere

"Støj" og misinformation vedr. buefusion

Fejlagtige informationer, som beror på misforståelser, har i den seneste tid floreret på sociale medier i forb.m. arbejdet frem imod en fusion mellem FADB og DJ. Læs mere

Stærkt samarbejde på buefronten

På bueområdet har Kreds 1 i flere år haft et forbilledligt samarbejde mellem organisationer og lokalforeninger – men hvad er det, de gør så godt deroppe mod nord? Læs mere

VFR-flertal for en forlængelse af forsøgsperiode

I Vildtforvaltningsrådet (VFR) behandlede man på mødet den 15. marts en eventuel forlængelse af prøvetiden med buejagt på det store hjortevildt. Et flertal stemte for. Læs mere