OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde i Kreds 7: Danmarks Jægerforbund, det er os alle sammen!

Der var kampvalg, debatter og taler på programmet til årets kredsmøde i kreds 7.

Tekst: Johannes Bojesen
Foto: Johannes Bojesen

Plastikforurening var et tema i både kredsformand Ole Jervins og HB-medlem Marie-Louise Achton-Lyngs indlæg på årets kredsmøde i Borup Multihal.

Jervin nævnte den netop lukkede Karlebo Jagtforening, der efter nedlæggelsen af foreningens skydebane drejede nøglen om af frygt for en oprydningsregning i millionklassen.

Marie-Louise Achton-Lyng fortsatte i samme spor og kunne oplyse, at der på nogle strande var under ti meter mellem hvert patronhylster, der var skyllet i land. Der findes patroner i pap med biologisk nedbrydelige haglskåle, og det er fremtiden! Flere tilhørere var nervøse for, om de nye patroner var lige så dårlige som de første stålhaglpatroner, men Marie-Louise Achton-Lyng og andre forsikrede, at de miljøvenlige patroner er ganske udmærkede.

Som nyt HB-medlem oplevede hun, at der gik meget tid med kørsel til og fra Kalø og opfordrede til, at der blev åbnet for møder via Skype.

 

Også Ole Jervin sendte et par mindre ”kindheste” til Forbundet, nævnte at der var meget langt til Kalø og brugte bl.a. vendingen ”jer i Danmarks Jægerforbund” henvendt til DJ-formand Claus Lind Christensen og direktør Michael Stevns.

Det fik en mødedeltager til at gribe mikrofonen:

– Danmarks Jægerforbund, det er os. Det er os alle sammen! Sagde den ældre kvinde.

 – Kan hver jagtforening i Danmark bare skaffe ét ekstra medlem om året, så er vi i hus! DJ-formand Claus Lind Christensen var nummer tre i talerækken og brugte i vanlig engageret stil tiden på problematikken med medlemsnedgang, juniormedlemskaber med rabat og kom også omkring Forbundets nye struktur og det jagtpolitiske katalog.

 

Mariann Chriél fra Veterinærinstituttet på DTU leverede dagens mest underholdende og tankevækkende indslag om vildsvin og udbredelsen af afrikansk svinepest. Med epicenter i Østeuropa er antallet af tilfælde vokset eksplosionsagtigt på ganske få år og efter at have vist et billede af skind og hoved fra et vildsvin smidt i vejkanten uden for Helsingør, kunne hun tørt konstatere:

– Det er ikke vildsvinene, der er det store problem. Det er de to ben og de fire hjul, der skaber problemerne!

At sygdommen spredes af mennesker og biler var også tydeligt på et kort over udbrud i Østeuropa. Her hoppede smitten pludselig flere hundrede kilometer, når folk var uforsigtige med inficerede kødprodukter, slagterester og navnlig blod: to cl. smittet vildsvineblod kan smitte 20.000 grise. Og det er ikke småpenge, der er på spil, hvis smitten når Danmark:

– Prisen for at stille diagnosen Afrikansk Svinepest i en dansk svinebesætning løber op i tre millarder! Fortalte Mariann Chriél om sygdommen, der ikke rammer mennesker, men er dræbende for svin og eksportinteresser…

Endelig var der kampvalg til posten som suppleant til Hovedbestyrelsen. Christian Bærentsen udfordrede den siddende suppleant Torben Clausen, og efter at stemmerne var talt op, kunne Bærentsen overtage hvervet som Kreds 7s nye suppleant.