Hvordan kommer jeg på jagt?

Den billigste og bedst dækkende mulighed er igennem Danmarks Jægerforbund. Find en af vore cirka 800 jagtforeninger, som råder over egen jagt, og meld dig ind her. Læs mere

Udbud: vinder 2 taber 1

Danmarks Jægerforbund har i 2020 budt på tre udbud: formidling, markvildtindsats og uddannelse. De to første er vundet – det sidste tabt. Læs mere

Husk indberetning af udsat fjervildt

Det er lovpligtigt at indberette udsætning af fjervildt, senest en uge efter udsætninger har fundet sted – uanset antal! Læs mere

Corona-bukken

Grænsen til Tyskland var lukket i maj. Men danske jægere med jagt i Slesvig-Holsten kunne komme over. Her følger beretningen om en bukkejagt under noget abnorme omstændigheder. Læs mere