Foruroligende udvikling i bestand af råvildt

Bestandene i det sydøstlige Jylland er udsat for et fald, der er at sammenligne med, hvad der er sket på Fyn. Læs mere

Jægerforbund om vildsvinehegn: Ikke godt nok

De ubehagelige billeder af et krondyr, som hænger dødt i vildsvinehegnet, viser med al tydelighed, at hegnet ikke er færdigt. Først når hjortevildtet kan springe sikkert over, er hegnet færdigt, siger jægerformand Claus Lind Christensen, som vil have myndighederne til at komme med en løsning. Læs mere

Sidste chance for sikkerhedsudstyr i 2019

Skal du have bestilt orange sikkerhedsudstyr eller kursistmapper før jul, skal det ske før den 19. december. Læs mere

VFR-møde med krudt i

For fjerde og sidste gang i 2019 mødtes Vildtforvaltningsrådet om en tætpakket dagsorden med højaktuelle emner. Vi bringer her en gennemgang. Læs mere