Offentliggjort den: 07. december 2023

Jægerne leverer data til international forskning

Danske jægeres vildtobservationer er nu gjort tilgængelige for videnskaben, og det kan få stor - og ikke mindst positiv - betydning for fremtidige vurderinger af bestande. Jægerne kommer nemlig på steder, hvor ingen andre gør. Det udvider helhedsbilledet og gør jægerne til medspillere på den helt store klinge.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Illustration fra arter.dk og Claus Lind Christensen

Når danske jægere benytter Danmarks Jægerforbunds app til at registrere deres vildtobservationer, deltager de i en større sags tjeneste. Appen er nemlig blevet en del af et internationalt netværk, som deler data med myndigheder og forskningsinstitutioner via den digitale vidensbase arter.dk. Øvrige bidragsydere er f.eks. DOF, Statens Naturhistoriske Museum, Miljøstyrelsen, Svampeatlas og mange flere.

Men hvor f.eks. ornitologernes observationer som oftest finder sted langs offentlige stier, kommer jægerne i naturen på steder, som ligger langt borte fra alfarvej.

- Dermed kan vi udvide mængden af indrapporteringer markant. Vi har en enestående mulighed for at tilføje data fra områder, hvor der ikke kommer ret mange andre end os. Mange af vidensbasens observationer kommer f.eks. fra befolkningstætte områder og vandreruter, mv. Nu kan den enkelte jæger indrapportere alt, hvad han ser på sit eget revir, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Han tøver ikke med at kalde udviklingen for et vigtigt skridt i den rigtige retning:

- Det her er en meget positiv udvikling for vildtet, jagten og jægerne, og vi håber at så mange som overhovedet muligt er klar til at indberette via appen. Vi er med ét blevet en medspiller på den helt store klinge i overvågningen af den globale biodiversitet, understreger DJ-formanden.

Haren og vildtudbyttestatistikken

For i fremtidens bestandsovervågning er den obligatoriske tilbagemelding via vildtudbyttestatistikken ikke længere tilstrækkelig. Statistikken er jo et udtryk for hvad jægerne vælger at nedlægge, snarere end et reelt billede på hvad der rent faktisk er derude. Et oplagt og omdiskuteret eksempel er haren. Alene ud fra vildtudbyttestatistikken er arten i kraftig tilbagegang, da der i dag nedlægges langt færre end for blot 20-30 år siden. Ikke desto mindre kan f.eks. mange sjællændere skrive under på, at der på deres revir ligefrem vrimler med harer. Så er nedgangen i statistikken et entydigt tegn på langt færre harer over en bred kam, eller skyldes det også, at mange jægere bare ikke nedlægger dem, fordi haresteg ikke længere er en særlig populær spise?

Det er f.eks. sådanne teorier, der potentielt kan bakkes op med mere data fra jægerne. Og som på sigt kan afværge unødvendige fredninger, baseret på det såkaldte forsigtighedsprincip - altså, at man freder en vildtart for at være på den sikre side og muligvis på baggrund af utilstrækkelig data.

Slørede data beskytter den enkelte

I disse digitale tider, hvor det kan være angstprovokerende at dele data, er det vigtigt at indtænke både privatliv og fuldstændig anonymitet. Derfor er alle de informationer, der deles fra appen, da også 100 pct. anonyme og derudover sløret på postnummerniveau.

Det vil sige, at man altså ikke kan gå ind og se præcis hvor en jæger f.eks. observerede et stort og flot krondyr, men blot konstatere under hvilket postnummer, det fandt sted.

Reelt er der ikke så meget nyt i, at en jæger gør sig optegnelser om revirets lokale bestande. Det har erfarne jægere noteret i deres lommebøger siden tidernes morgen.

- Men de lommebøger har vi bare ikke adgang til. Hele den enorme viden, der ligger derude i form af private optegnelser, er helt utilgængelig. Det er den, vi gerne vil digitalisere og føre med ind i videnskabens statistikker og beregninger, forklarer Claus Lind Christensen.

Allerede tusindvis af observationer

Siden lanceringen af appen Jægers mulighed for registrering af vildtobservationer den 16. maj 2022, er der tikket tusindvis af registreringer ind. Mens alle data fra sidste år allerede er lagt ud på arter.dk, vil 2023-observationerne følge i løbet af begyndelsen af det kommende år.

- Vi har sagt, at vi jægere ville og kunne levere det nødvendige datagrundlag i Danmark. At vi ville tage opgaven til os og løfte den. Det er den, vi nu har taget hul på og er i fuld gang med, konstaterer Claus Lind Christensen og takker alle de jægere, der så vidt har hjulpet.

Og der er plads til flere. Mange flere. Det handler kun om at downloade appen Jæger og så ellers om at komme i gang. Det er let!