OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. november 2022

Er politiets IT-system operativt til nytår?

I en ny statusopdatering håber PAC, at det stærkt forsinkede og skandaleramte våbenregister kan være funktionelt inden udgangen af 2022.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Oprindelig skulle politiets nye digitale våbenregister have stået færdigt 18. januar 2022, men som de fleste læsere vil vide, gik det ikke helt efter planen. Seneste dato for lancering, udmeldt af Rigspolitiet tilbage i august, lød på 1. november, hvilket ikke holdt stik. Da hed det pludselig, at projektet ganske vist ville være færdigt til aflevering til Rigspolitiet/Politiets Administrative Center (PAC) den 1. november, men at systemet herfra skulle testes i to måneder frem til nytår.

Således er testfasen nu i fuld gang, og i seneste statusopdatering fra PAC lyder det, at man godt tør sige, at man omsider nærmer sig afslutningen af projektet.

"Vi tester systemet og planlægger en overgang til egentlig drift. Hvis alt går vel efter endt testforløb, vil politiet formelt overtage it-løsningen fra den eksterne leverandør. Det er altså forventningen, at projektet afsluttes inden udgangen af 2022," hedder det blandt andet i statusopdateringen.

Desuden beskriver afdelingschefen hos PAC, Karin F. Møller, første halvår af 2022 som præget af lange sagsbehandlingstider og stor frustration hos alle. Siden august har man dog kunnet mærke, at de ekstra ressourcer, som blev tildelt afdelingen, begynder at give afkast. Sagsbehandlingen er gradvis blevet mere effektiv, samtidig med at systemet har fået endnu flere funktionaliteter, der gør det mere effektivt at arbejde i. Det har betydet, at medarbejderne ved PAC i stigende grad har kunnet gå væk fra de tungere, tidskrævende manuelle workarounds.

Husk, at du kan følge driftsstatus på sagsbehandling af våbentilladelser på politiets hjemmeside her.