OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. oktober 2022

Skandalen om politiets våbenregister fortsætter

På et nyligt afholdt møde med PAC/Rigspolitiet stod det klart, at politiets våbenregister, som ellers lovet på sidste møde i august 2022, ikke bliver funktionsdygtigt fra 1. november 2022. Det betyder at våbenejere fortsat har lange udsigter i forhold til at få deres våbentilladelser. Både under og efter valgkampen vil jægerforbundet forfølge muligheden for, at den næste regering åbner våbenloven og indarbejder en dispensationsmulighed i forhold til våbentilladelsers gyldighedstid.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Politiets våbenregister er skandalen uden ende. Her følger nyeste kapitel i denne groteske lidelseshistorie for jægere, sportsskytter og våbenbranchen som helhed. Lige siden mødet med PAC/Rigspolitiet den 10. august 2022 har både myndighederne og justitsminister Mattias Tesfaye holdt fast i, at politiets våbenregister var færdigt til brug den 1. november.

Det har samtlige våbenbrugende organisationer samt Danmarks Våbenhandlerforening, som er repræsenteret i Justitsministeriet dialogforum, stillet sig meget tvivlende over for. Og med god grund, for vi er nu i snart ni måneder blevet lovet et funktionsdygtigt system, uden at myndighederne har kunne levere det.

Skandaløs borgerservice

På et møde 3. oktober 2022 med PAC/Rigspolitiet blev vi præsenteret for en ny version af de uendeligt mange forklaringer og tågesnak, der skal retfærdiggøre, at systemet ikke virker endnu.

Nu hedder det sig, at projektet er færdigt til aflevering til PAC den 1. november, mens systemet ikke er færdigt, da dette ifølge Rigspolitiet skal testes i to (!) måneder frem til nytår. Med andre ord er vi inde i 2023, før systemet er funktionsdygtigt, og hvornår det så er, skal nærværende skribent ikke gætte på. Dertil kommer, at sagsbunkerne fortsat er og vil være enorme på den anden side af nytår.

- Det er en fuldstændig uhørt og skandaløs behandling af lovlydige borgere, som jeg i den grad håber, at Ombudsmanden, der i øvrigt har forlænget Rigspolitiets svarfrist med 14 dage til den 27. oktober, vil tage fat i, siger formanden for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton- Lyng og uddyber:

- Myndighederne har på niende måned sat systemet (EU-lovgivning) over borgerne uden at rette op på fejlen ved at sikre en dispensationsmulighed i forhold til våbentilladelsers gyldighedstid i våbenloven. Det har vi påpeget nødvendigheden af længe, men er blevet holdt hen af justitsministeren, der desværre tilsyneladende har stolet blindt på Rigspolitiet.

Plan B - dispensationsmulighed

Af jægerforbundets interview med justitsminister Mattias Tesfaye medio august 2022 fremgår nedenstående uddrag:

Jægerforbundets tvivl over for, om Rigspolitiet og Netcompany kan levere et funktionsdygtigt system til 1. november, som senest er meldt ud fra Rigspolitiet, leder til spørgsmålet om, hvad ministeren i givet fald vil gøre?

- Som sagt vil jeg foreslå at indarbejde en dispensationsmulighed i våbenloven for de våbenejere, der ikke har kunnet få fornyet deres våbentilladelser trods rettidig indsendelse af ansøgning om fornyelse.

Med udskrivelsen af folketingsvalget ligger alt lovarbejde stille trods det stadigt aktuelle behov for at få indarbejdet en dispensationsmulighed i våbenloven i forhold til våbentilladelsers gyldighedstid, så jægere og sportsskytter også kan anvende deres våben og ikke kun opbevare dem i deres våbenskab.

- På den baggrund har Danmarks Jægerforbund indsendt forslag til dispensationsordning til Justitsministeriet, som vi vil arbejde hårdt for, at den nye regering vil indarbejde i våbenloven. Om det kan nå at hjælpe i den nuværende situation, kan være svært at afgøre, men for at vi ikke står i en lignende situation en anden gang, vil jægerforbundet presse på for denne lovændring, understreger Marie-Louise Achton-Lyng og slutter:

- Så snart der er nyt fra Ombudsmanden, eller der foreligger nyt i sagen om politiets våbenregister, så hører I fra os. På politiets hjemmeside kan du finde en opdateret driftsstatus på politiets våbenregister fra den 10. oktober 2022.