OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. november 2020

Vi ønsker at tage ansvar

I mere end fem år har det været jægerforbundets målsætning, at blyet i riffelammunition til jagt skulle udfases over tid, når der fandtes gode alternativer. Det gør der nu, og derfor tog en enig hovedbestyrelse sidste år beslutningen om aktivt at arbejde for en udfasning.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

27 år efter forbuddet mod bly i haglpatroner kommer forbuddet mod bly i riffelpatroner til jagt. Det sker, når forbuddet træder i kraft i løbet af 2023. Med det er bly og dansk jagt løsrevet fra hinanden.

Dermed følger udfasningen af bly jægerforbunds politik om, at jagten ikke må efterlade sig forurening i naturen.
Hovedbestyrelsesmedlem og formand for DJ’s Våbenudvalg Marie-Louise Achton-Lyng er politisk ansvarlig for arbejdet med at udfase blyet. For hende og bestyrelsen har det været essentielt at få blyet ud af jagten.

- Bly er et giftigt materiale, der ikke hører hjemme i hverken fødevarer eller i fødekæderne ude i naturen. Og nu da alternativerne er på plads, er det tiden at fjerne blyet fra jagten. Derfor var det også en enig hovedbestyrelse, der stemte for, at vi skulle arbejde målrettet på at få blyet ud af jagten, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

DJ vil ind i maskinrummet

Det var derfor jægerforbundet selv, der henvendte sig til miljøminister Lea Wermelin med ønsket om at udfase blyet. Ved selv at tage initiativet, opnår vi som jægere en række fordele, forklarer Marie-Louise Achton-Lyng.

- Når vi som interesseorganisation selv henvender os med problemer, som skal løses, så åbner det op for en helt anden form for samarbejde med politikerne og myndighederne. Vi kommer helt ind i maskinrummet og får indflydelse på løsningerne. Men vi får også signaleret, at vi er en seriøs samarbejdspartner, man kan føre politik med, forklarer hun.

Med til ministeren havde jægerforbundet seks punkter, som der helst skal findes en løsning på, hvis samarbejdet skulle bære frugt:

  1. Lovgivningen om anslagsenergier skal ændres, så de mindre kalibre som f.eks. 6,5x55 kan skifte blyet ud med et lettere alternativ
  2. Forbuddet skal kun gælde riffelpatroner til jagt
  3. Det skal fortsat være lovligt at benytte riffelpatroner med bly på skydebaner
  4. Forbuddet gælder for centraltændte patroner og ikke randtændte
  5. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor DJ og Våbenhandlerforeningen er med
  6. Forbuddet skal først indfases efter en rimelig overgangsperiode.

Ministeriet har accepteret samtlige punkter.

Hvad så nu?

Da forbuddet træder i kraft i løbet af 2023, er udfasningsperioden i princippet begyndt allerede i dag. Det vil sige, at jægere og forhandlere efter al sandsynlighed som minimum har 2,5 år til at skifte om. Det kommer for en del jægere til at kræve lidt tilvænning og nogle ekstra ture på skydebanen, siger Danmarks Jægerforbunds våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen:

- Mange danske jægere er allerede skiftet over, men for flertallet er det stadig noget nyt. Men den gode nyhed er, at der findes fuldgode alternativer til langt de fleste og mest gængse kalibre. De er lige så gode at skyde med, de dræber lige så effektivt, og prisen ligger ikke langt fra blypatronerne.

Hans råd til jægere, der skal til prøve kræfter med den blyfri ammunition, lyder i al sin enkelhed:

  1. Prøv det! Kør ned til din våbenhandler og køb en af de mange alternativer til blyholdig riffelammunition og prøv det på din skydebane
  2. På patronæskerne oplyser producenterne typisk, hvilke vildtarter ammunitionen fungerer godt til, og ofte også hvilken stigning på piben projektilet fungerer optimalt fra - altså hvor hurtigt projektilet skal roteres for at opnå den optimale præcision
  3. Kort sagt: Hvis du din riffel kan skyde med bly, kan den også skyde med alternativer, så prøv det!