OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. maj 2020

Landets jagtforeninger: Lokale corona-konsekvenser

Coronasituationen har ramt os alle – og i høj grad også de lokale jagtforeninger. Jæger har kontaktet en håndfuld jagtforeninger spredt over landet for at høre om de lokale konsekvenser af den særlige situation.

Tekst og Foto: Kim Lykke Jensen

Aalborg Jægerklub: Jesper Maibom, formand:

Hvordan har nedlukningen påvirket jeres jagtforening?

Det har helt klart påvirket os på den hårde måde. Alle vores aktiviteter er lukket ned. Vi har mange jagttegnsaspiranter, der ikke kan komme videre med deres undervisning. Alle vores skydeaktiviteter har været lukket ned, både med riffel og hagl. Det har specielt påvirket alle de jægere, der gerne ville have indskudt deres riffel til bukkejagtens start. Alle vores interne møder, foredrag, udflugter osv. er aflyst, ja alt er aflyst. Vi må selvfølgelig indordne os som alle andre.

Hvordan har reaktionen været fra jeres medlemmer?

Alle er klar over den alvor, der er i denne situation, og at man ikke bare lukker Danmark ned uden grund. Generelt har der kun været positive reaktioner fra vores medlemmer, omend flere af vores jagttegnskursister har været lidt frustrerede og gerne ville i gang igen.

I hvilken takt planlægger bestyrelsen en genåbning?

Som forening venter vi kun på, at der bliver åbnet fra regeringens side. Straks udmeldingen kommer, vil vi samles i foreningens bestyrelse og lave en plan for vores fremtidige arrangementer. Vi vil helt sikkert prioritere, hvor flest medlemmer får mest glæde af det. Det kan også være ting der åbner før andre, så vil det blive prioriteret op.

Hoven Jagtforening: Verner Thomsen, formand:

Hvordan har nedlukningen påvirket jeres jagtforening?

Det hele har naturligvis været træls. I vores forening er vi dog kommet nogenlunde over det hele. Vi er heldigvis i den situation, at vi må skyde hver dag på vores skydebane. Banen er fuldautomatisk, så der er blevet skudt i små grupper over den seneste tid – sådan at vi har overholdt myndighedernes retningslinjer. Desuden har vi haft mulighed for at give vores haglskydeaspiranter instruktion.

Hvordan har reaktionen været fra jeres medlemmer?

Det, der har været mest træls er, at vores holdskydninger er blevet aflyst, såvel som forbundsmesterskaberne. Men det har vi måttet acceptere. Rent økonomisk skal vi ikke hyle. Vi har lidt penge på kistebunden, og der er mange, der har det meget værre end os.

I hvilken takt planlægger bestyrelsen en genåbning?

Vi er ved at gøre klar til en større genåbning af vores aktiviteter, hvor vi naturligvis vil følge alle gældende retningslinjer.

Strandager Jagtforening, Leif Nørgaard, formand:

Hvordan har nedlukningen påvirket jeres jagtforening?

Nedlukningen i marts har betydet, at alle aktiviteter i vores 2020 program frem til juni er aflyst. Dem, som har været hårdest ramt af aflysningerne er jagttegnsundervisning, hundetræning og skydning. Jagttegnsaspiranterne har umiddelbart været hårdest ramt, fordi de ikke haft mulighed for at færdiggøre pensum samt at gennemføre skydning og skydeprøver. Vi har i forhold til de aflyste aktiviteter heldigvis ikke haft nævneværdige økonomiske forpligtelser, som vi har skulle afholde.

Hvordan har reaktionen været fra jeres medlemmer?

Vore medlemmer har generelt udtrykt fuld forståelse og opbakning til, at vi fra jagtforeningen har efterlevet myndighedernes retningslinjer. Den største udfordring jeg som formand har oplevet, er nu hvor der tages forskellige skridt til åbning. Her kan det virke mere uklart, hvad vi som selvstændig forening kan/bør/skal gøre.

Forskellige interessegrupper giver meldinger omkring åbning for aktiviteter – eksempelvis Dansk Kennelklub, Spaniel klubben og for den skyld også Danmarks Jægerforbund, men mange af disse meldinger bygger på en række forholdsregler, som vi som forening skal være helt bevidste om konsekvenserne af, før aktiviteter kan genoptages.

Som eksempel kan nævnes forholdsreglerne på skydebanen – hvordan skal vi styre, hvis der pludselig møder 150 interesserede skytter op på banen, og imødekomme krav om, at der skal være eks. 75 meter imellem de enkelte skydegrupper (på max 10 personer). Det kan potentielt hurtigt resultere i en meget vanskelig situation at håndtere og forsvare som forening.
Eller forholdsregler ved hundetræning, hvor eksempelvis de enkelte hunde- eller træningsrekvisitter - som apporteringsemner og lignedne ikke må komme i kontakt med eller udveksles imellem trænere, hundeejere eller de enkelte hunde under træningen.

I hvilken takt planlægger bestyrelsen en genåbning?

Vi har på Strandager Jagt & Skydecenter to foreninger – Strandager Jagtforening og Strandager Skydecenter, og vi har indbyrdes aftalt, at vi afventer myndighedernes udmelding medio maj, og vil efterfølgende tage stilling til hvilke aktiviteter, der bliver muligt for os at åbne på en måde, hvor vi har sikkerhed for at de nødvendige forholdsregler kan overholdes.

Haslev-Faxe Jagtforening: Ole Green Christensen, formand:

Hvordan har nedlukningen påvirket jeres jagtforening?

Vi har måttet aflyse alle planlagte aktiviteter på nær et hvalpekursus, da der kun var tilmeldt fire hvalpe. Holdskydning bliver der ikke noget af her i foråret, men i forhold til jagttegnsundervisningen håber vi, at det kan komme i gang så hurtige som muligt.

Hvordan har reaktionen været fra jeres medlemmer?

De har taget det stille og roligt, men mange håber, at der snart bliver åbent lidt op.

I hvilken takt planlægger bestyrelsen en genåbning?

Det bliver hundetræningen, der først kommer i gang, da vi kører med små hold. Lerdueskydningen starter vi når vi får lov.

DJ Køge-Herfølge Jagtforening: Peter Vilstrup, formand:

Hvordan har nedlukningen påvirket jeres jagtforening?

Det har selvfølgelig været frustrerende og dyrt at måtte aflyse alle aktiviteter. Hundetræningen var midt i et forløb, hvor nogle havde betalt for hele kurset og andre betalte kontant pr. gang.
Inden for flugtskydning har vi selvfølgelig måtte aflyse nogle arrangementer, da banen er lukket. Vi så os nødsaget til at investere i en portion lerduer for at være sikker på at have duer, når banen åbner igen – et sekscifret beløb. Vi havde hørt, at der ville blive leveringsproblemer, hvis vi ventede, og planen var jo, at vi skulle afvikle mesterskaber i juni og juli, hvorfor vi også lige havde købt to nye kastemaskiner, således at vi havde nye maskiner på hele banen.

Vedrørende riffelskydningen, havde vi bestilt en militær skydebane op til bukkejagten, som vi plejer, og det er virkelig bekymrende, når folk ikke kan få indskudt deres riffel på en godkendt bane. Man kan vel forestille sig, at man indskyder et sted, hvor man ikke er dækket af forsikringen, eller at man ikke får indskudt sin riffel med flere anskydninger til følge.

Jagttegnsaspiranter, som vi har 44 stk. af, har virkelig været et stort problem, i og med at Naturstyrelsen har været irriterende længe om at melde ud om jagttegnsprøven var aflyst. Vi har simpelthen ikke kunne hive oplysningerne ud af dem. Problemet har bl.a. været, at vores kursister, udover de ikke var færdig med pensummet, manglede de lovpligtige skydninger, og da skydebanerne var lukkede, kunne de jo ikke blive klar til prøven.

Hvordan har reaktionen været fra jeres medlemmer?

Medlemmerne (dem som jeg har snakket med) er selvfølgelig skuffede over, at klubben er lukket. En ting er, at de ikke kan dyrke deres hobby/sport, en anden ting er det sociale liv. Vi har et seniorudvalg med 24 personer, som mødes hver mandag formiddag og spiser frokost sammen. Vi havde en gourmetaften, hvor vi laver mad og spiser sammen med vores bedre halvdele, som vi også måtte aflyse.

I hvilken takt planlægger bestyrelsen en genåbning?

Vi har allerede startet vores hundetræning med behørig hensynstagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi åbner snart skydebanen for vores jagttegnskursister. Vi har fået politiets tilladelse til at åbne flugtskydningsbanen for klubbens medlemmer – det diskuterer/arbejder vi i øjeblikket på.


Har I som lokalforening brug for hjælp eller vejledning til genåbningen efter Corona-situationen, står jægerforbundet naturligvis klar. Stil gerne spørgsmål via mailen corona@jaegerne.dk eller ring til os. Du kan også kigge i den FAQ, der allerede er lavet her på hjemmesiden, som giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål.