Ofte stillede spørgsmål i forb.m. genåbning

I det følgende har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest er stødt på blandt medlemmerne i forbindelse med genåbningen af aktiviteterne i jagtforeningerne. Da der løbende kommer nye spørgsmål og svar, vil siden blive opdateret løbende.

 • Skydebaner

  Spørgsmål: Må vi sælge mad & drikkevarer på skydebanen?
  Svar: 
  Ja

  Spørgsmål: Hvornår må vi åbne vores skydebane igen?
  Svar: Det må i nu - Vi har i samarbejde med Dansk Skytteunion, DGI-skydning, Skydebaneforeningen Danmark og Flugtskydningsforbundet udarbejdet et sæt retningslinjer for hvordan skydebanerne kan åbne nu jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Spørgsmål: Må vi benytte vores klublokale til at sælge lerduer eller patroner?
  Svar: Ja

  Spørgsmål: Må vi benytte toiletterne i vores klublokale?
  Svar: Ja - se retningslinjerne for indendørs aktiviteter HER

  Spørgsmål: Må vi benytte vores klublokale til bestyrelsesmøde?
  Svar: Ja - se retningslinjerne for indendørs aktiviteter HER

  Spørgsmål: Hvornår lukkes der op for civil skydning på Forsvarets riffelskydebaner? 
  Svar:Forsvaret har lukket for alt udlejning af skydebaner til civil brug foreløbigt indtil den 10. maj 2020. Efter denne dato vil man, med mindre lukningen forlænges kunne henvende sig til Forsvars Ministeriets Ejedomsstyrelse (FES) – se mere her: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/ejendomme/Pages/Skydesikkerhed.aspx

  Spørgsmål: Er skydning fra et støjhus, hvor man skyder ud i det fri, en udendørs aktivitet?
  Svar: Ja, det er det. Et skyde-/støjhus er ikke et lokale.

  Spørgsmål: Er der et forum hvor skydebaner kan udveksle erfaringer om skydning i en Coronatid?
  Svar: Ja vi har lavet en Facebook gruppe til deling af erfaringer og nyttig information.

  Spørgsmål: Kan DJ tilbyde hjælp til online booking systemer til skydebanebooking?
  Svar: Ja - for at undgå kødannelse på skydebanerne tilbyder jægerforbundet jagtforeninger og skydebaner i DJ-regi mulighed for at gøre brug af tilmeldingssystemet Flexbillet. Her vil skytterne kunne booke deres tid og betale online. Man kan kun benytte systemet, hvis der foregår online betaling. Jagtforeningens / skydebanens pris tillægges et gebyr på 5 kr.+ moms til Flexbillet. Jægerforbundet tjener men andre ord ikke på denne service.
  Ønsker din jagtforening / skydebane at gøre brug af tilmeldingssystemet Flexbillet, skal I downloade og udfylde dette skema. Send det derpå til Betina Olsen på mail bko@jaegerne.dk. Så vil hun sørge for at I bliver oprettet i systemet.

  Spørgsmål: Hvor kan jeg indskyde min riffel?
  Svar: Du kan se et kort over indskydnings muligheder HER

   

   

   

 • Hundetræning

  Spørgsmål: Kan flere hold af 50 personer afvikle hundetræning på et større areal?
  Svar: Ja, så længe det enkelte grupper ikke overstiger 50 personer og kan holdes helt adskilt.

  SpørgsmålKan vi godt være fælles om det vildt, som vi bruger til træning?
  SvarNej. Genstande, herunder vildt, må ikke gå fra hånd til hånd. Derfor opfordrer vi også til, at man selv bortskaffer det vildt, som man har brugt (rørt ved) under træningen.

  SpørgsmålMå vi godt søge ly og læ under et stort udhæng, halvtag eller lign. under en træning pga. f.eks. vejret? 
  Svar: Ja - se retningslinjerne for indendørs aktiviteter HER

  Spørgsmål: Kan der være bestemmelser for, hvorvidt vi kan benytte de terræner, som vi plejer?
  Svar: Det er en god idé at afklare med lodsejer, om I fortsat kan benytte terrænerne. Vær især opmærksom på, at nogle kommuner har forbudt nogen form for forsamlinger på deres arealer. Især, hvis der er tilhørende bygninger til arealerne. Husk, at arealet uanset skal kunne opfylde kriterierne for retningslinjerne mht. afstand.

 • Haglskydeprøve & Riffelprøve

  Spørgsmål: Hvornår kan jeg komme til haglskydeprøve eller riffelprøve?
  Svar: Det kan man nu, du kan læse mere HER

  Spørgsmål: Kommer der nye skydeprøver hen over sommeren?
  Svar: Ja vi vil arrangere prøver hurtigst muligt og efter behov.

  Spørgsmål: Returneres gebyr for skydeprøver automatisk?
  Svar: Ja, Miljøstyrelsen tilbagebetaler automatisk alle prøvegebyrer i forbindelse med genåbning for skydeprøverne.

  Spørgsmål: Skal jeg selv sørge for at tilmelde mig en ny skydeprøve, når der åbnes igen?
  Svar: Ja du skal selv tilmelde dig en ny prøve via Mit Jagttegn. For at kunne tilmelde dig en ny prøve, skal du betale for prøve igen, da alle tidligere indbetalte prøvegebyrer bliver tilbagebetalt.

 • Jagtprøve

  Spørgsmål: Er det muligt at bruge en midlertidige skydebane til jagttegnsundervisning?

  Svar: Ja, som jagttegnskursuslærer kan du  benytte dig af muligheden for at bruge en skydevogn og en midlertidig skydebane til din undervisning. Det kræver følgende: 

  • Et areal hvor du kan lave en midlertidig skydeplads – se mere om reglerne for det HER
  • En lerduekaste – her kan du leje en af DJ’s skydevogne – se hvordan du gør HER
  • En Politigodkendelse. For at opfylde kravet i instruks til jagttegnskursuslærer, skal din undervisning foregå på godkendt skydebane. Det er Politiet der godkender banen og du bør i god tid rette henvendelse til din lokale Politiet kreds – du kan læse mere, samt finde link til Politikredsene  HER
  • En forsikring som skal forevises til politiet i forbindelse med godkendelsen. Foregå instruktionen i regi af en jagtforening under DJ eller har du lejet en DJ skydevogn med instruktør, så har DJ en forsikring. Lejer du som privatperson eller som virksomhed, skal du have din egen forsikring.

   

   Sidst opdateret af Miljøstyrelsen 4. april 

  Hvornår forventer Miljøstyrelsen (MST) at jagtprøverne går i gang?

  • Det kan der desværre ikke gives præcise meldinger om på nuværende tidspunkt. MST følger retningslinjerne fra regeringen. Indtil videre er alle prøver aflyst frem til den 17. maj.
  • Du kan holde dig orienteret om status for prøver på Miljøstyrelsens hjemmeside mitjagttegn.dk

   

  Hvordan får jeg fat i Jagttegnsekspeditionen?.

  • Telefonisk henvendelse: : 72 54 24 24 (alle hverdage kl. 9-12)

   

  Forventes det at den nye bekendtgørelse om jagttegn stadig træder i kraft den 1. juli 2020?

  • Ja, det forventes fortsat at den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. juli 2020

   

  Jeg er aspirant og min jagtprøve er aflyst. Hvad skal jeg gøre?

  • Aspiranterne vil modtage besked om aflysning på sms, som e-mail eller i eBoks, afhængig af aspirantens oplyste kontaktform på ’Mit Jagttegn’.
  • Alle indbetalte prøvegebyrer for aflyste prøver bliver returneret til aspiranternes NemKonto så hurtigt som muligt, hvorefter der skal foretages ny indbetaling og tilmelding til ny prøvedato, når der åbnes for dette.

  Hvorfor er der ikke flere datoer at vælge imellem, når jeg ønsker at booke en ny prøvedato?

  • Oprettelse af nye datoer med jagtprøver sker løbende i dialog mellem Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Dette sker i år helt på samme måde som tidligere. Aspiranter må løbende holde øje med hvilke datoer der bliver lagt ud på mitjagttegn.dk

   

  Kan aspiranterne vælge ny dato flere gange hvis det bliver nødvendigt?

  • Nej, der er intet lavet om på dette område. Ændring af prøvedato fra aspirantens side kan stadig kun ske én gang, med mindre datoen aflyses fra myndighedernes side. Aflyses prøven af Miljøstyrelsen tæller det ikke som en aspirant-ændring.

   

  Jeg er aspirant. Min prøve er efter den 17. maj. Hvad skal jeg gøre?

  • Der er desværre ikke andet at gøre en at vente og se tiden an. Vi håber alle at prøverne kommer i gang til den tid. Hold dig orienteret på mitjagttegn.dk og jaegerforbundet.dk

   

  Hvad sker der hvis min undervisning ikke er færdig, inden jeg skal til jagtprøve?

  • Hvis du ikke har gennemført den obligatoriske undervisning, kan du ikke gå til jagtprøve. Du skal kontakte din jagttegnskursuslærer, og finde ud af hvilken plan der er for den sidste del af undervisningen
  • Husk at aflyse din jagtprøvedato på mitjagttegn.dk – ellers tæller det som et forsøg

   

  Hvad sker der hvis corona-aflysningerne fortsætter, og jeg ikke når en jagtprøve inden sommerferien?

  • Hvis du skulle være så uheldig ikke at få gennemført din jagtprøve pga. corona-aflysninger i denne prøvesæson, skal du ikke fortvivle. Du vil automatisk blive overført til efterårssæsonen, uden at det komme til at koste dig spildte forsøg. Det er forventeligt, at du bliver overført til de nye regler, og derfor får du nye muligheder for at aflægge jagtprøve.
  • Læs også artikel om de nye reglerne for jagtprøven 

   

  Jeg er færdig med undervisningen, men min prøvedato er aflyst, og der er ikke flere tilgængelige jagtprøvedatoer?

   

  Jagttegnskursuslærer: Jeg kan ikke nå at gennemføre min undervisning inden aspiranterne skal til jagtprøve?

  • Der er ingen ændringer ift. det obligatoriske jagttegnskursus. Som jagttegnskursuslærer bærer du ansvaret for aspiranternes gennemførelse af jagttegnsundervisningen, og du må først krydse dine aspiranter af, når de har gennemført det obligatoriske jagttegnskursus.
  • I henhold til bekendtgørelsen om jagttegn § 24 er jagttegnskursuslærere godkendte af Miljøstyrelsen, og Miljøstyrelsen kan, hvis det vurderes, at den godkendte jagttegnskursuslærer ikke lever op til kravene til undervisningen, fratage jagttegnskursuslæreren godkendelsen.
  • Husk at oplyse dine aspiranter om at de skal aflyse deres jagtprøvedato på mitjagttegn.dk – ellers tæller det som et forsøg

   

  Miljøstyrelsen følger situationen omkring corona-virus nøje, og vil i det omfang det kan lade sig gøre, planlægge jagtprøver som tilgodeser årets jagtprøveaspiranter

   

  Alt information i artiklen er med forbehold ift. nye udmeldinger fra regeringen omkring corona-situationen.