OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. januar 2022

Indkaldelse til Kredsmøde i kreds 7

Skriftlig indkaldelse til kredsmødet i kreds 7
Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 17.30 – 22.00
Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371 B, 2640 Hedehusene

Skriftlig indkaldelse til kredsmødet i kreds 7

Tirsdag den 15. marts 2022, kl. 17.30 – 22.00

Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371 B, 2640 Hedehusene 

Tidsplan:

17.30        Indskrivning og forplejning

18.00        Kredsmødet starter

20.00        Kaffe og kage

20.30        Mødet genoptages

22.00        Mødet slutter  

Kredsmødet er sammensat af:

  1. Kredsbestyrelsen
  2. Formændene for jægerrådene (kommunens navn) i kreds 7
  3. Fagkoordinatorer
  4. Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer (opgjort pr. 1. oktober året før -   se vedhæftede medlemsopgørelse).
  5. Kredsmødet er den øverste myndighed for kredsens anliggender og det vil derfor kun være muligt at stemme med det antal stemmer foreningen er tildelt i forhold til oplyste medlemstal fra Danmarks Jægerforbund.
  6. Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte repræsentanter og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  7. Forslag, der ønskes optaget til kredsmødet skal være vedtaget i de kommunale jægerråd eller af en lokal jagtforening.
  8. Alle forslag skal sendes skriftligt pr. mail til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Dagsorden samt bilag hertil vil være tilgængelige på Kredsen hjemmeside www.jagtkreds7.dk  efter d. 23. februar eller kan sendes via mail ved henvendelse til undertegnede.

Tilmelding til kredsmøde: I år sker tilmelding via vedhæftede dokument. Dokumentet med liste over de stemmeberettigede, og andre deltagere sendes til Mel@Jaegerne.dk

Tilmeldingen er først gældende når man har modtaget et retursvar.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 22. februar 2022.

Betaling for forplejning: Kredsbestyrelsen har vedtaget at forplejning til dette møde er gratis.

Vi gør opmærksom på:

  • Der udbetales ikke kørepenge for at deltage i arrangementet fra kredskassen

Vi gør samtidig opmærksom på, at der tages forbehold for restriktioner som kan medføre aflysning af kredsmødet som f.eks. Covid 19 eller lignende situation.

Ved tilmelding og indstilling, HUSK at oplyse det nye 7 cifrede medlemsnummer

Med venlig hilsen

Hans Henrik Lund-Madsen

Kredsformand – Kreds 7

Tlf.: 28710597

Mail: kredsformand.kreds7@jaegerne.dk