OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. april 2022

Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde i Kreds 7

Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde i kreds 7.

Der indkaldes hermed til ekstraordinært kredsmøde i kreds 7 tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.00 Hedehuset, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene med henblik på valg af ny kredsformand frem til ordinært valg i 2024.

Årsags til valg er, at kredsformanden i kreds 7 gik af på kredsmødet den 15. marts 2022. Kredsformanden var valgt i 2020 for en 4-årige periode

 Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
  2. Valg af kredsformand

Kandidater til kredsformandsposten skal være meddelt skriftligt 3 uger før det ekstraordinære kredsmøde til næstformanden Christian Bærentsen på e-mail cbdk@hotmail.dk 

Kandidaterne til kredsformandsposten bliver offentliggjort senest 14 dage før det ekstraordinære kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds ”Kurser og arrangementer” på hjemmesiden under aktiviteten ”Ekstraordinært kredsmøde i kreds 7”.

Foreningsformænd bedes kontrollere/tilmelde deres forenings stemmeberettigede til mødet via systemet på medlemsnettet.

På kredsbestyrelsens vegne

Næstformand Christian Bærentsen