Offentliggjort den: 05. april 2022

Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde i Kreds 7

Indkaldelse til ekstraordinært kredsmøde i kreds 7.

Der indkaldes hermed til ekstraordinært kredsmøde i kreds 7 tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.00 Hedehuset, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene med henblik på valg af ny kredsformand frem til ordinært valg i 2024.

Årsags til valg er, at kredsformanden i kreds 7 gik af på kredsmødet den 15. marts 2022. Kredsformanden var valgt i 2020 for en 4-årige periode

 Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
  2. Valg af kredsformand

Kandidater til kredsformandsposten skal være meddelt skriftligt 3 uger før det ekstraordinære kredsmøde til næstformanden Christian Bærentsen på e-mail cbdk@hotmail.dk 

Kandidaterne til kredsformandsposten bliver offentliggjort senest 14 dage før det ekstraordinære kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds ”Kurser og arrangementer” på hjemmesiden under aktiviteten ”Ekstraordinært kredsmøde i kreds 7”.

Foreningsformænd bedes kontrollere/tilmelde deres forenings stemmeberettigede til mødet via systemet på medlemsnettet.

På kredsbestyrelsens vegne

Næstformand Christian Bærentsen